Obraz Obraz W najogólniejszym znaczeniu: świat przedstawiony w utworze literackim jako odzwierciedlenie jakiejś rzeczywistości zewnętrznej, np. obraz XIX-wiecznej Warszawy w Lalce B. Prusa. Takie pojmowanie ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich miasta w powieści Prusa pt. "Lalka" jest bardzo realistyczny, pisarz Pisarz literat.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
przedstawia szczegóły życia mieszkańców różnych warstw społecznych. Styl Prusa jest bardzo konkretny, kiedy przedstawia topografie stolicy, dokładnie opisuje położenie poszczególnych budynków i ulic. Rysuje kształty i maluje barwy. Obrazy te silne oddziałują na wyobraźnię pozwalają na odtworzenie sobie przez czytelnika obrazu miasta z XIX wieku.

Zamiar tak dokładnego oddania wyglądu miasta musiał nastręczać pisarzowi wiele problemów., bowiem wymagał dokładnego rozplanowania opisów w utworze tak, by  czytelnik Czytelnik odbiorca dzieła literackiego. Termin może oznaczać fikcyjnego adresata, przywołanego w tekście, np. w Beniowskim J. Słowackiego czy Szkicach węglem H. Sienkiewicza lub częściej odbiorcę ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich w każdym momencie wiedział, gdzie się aktualnie znajduje, ale jednocześnie nie był zmęczony zbyt dużą ilością opisów, spowalniających akcję. Niewątpliwie Prus doskonale znał topografię miasta, przedstawiał wiele różnych miejsc, często podobnych, jedna każde z nich przedstawiał w sposób oryginalny, nie ma tu dwóch takich samych opisów, każde miejsce przedstawione został z równą skrupulatnością. Te same ulice są przedstawiane przy różnym oświetleniu, przy różnej pogodzie, zmienia się wówczas ich nastrój, nastrój słońcu są wesołe, deszcz Deszcz Deszcz symbolizuje błogosławieństwo, boską opiekę, łaskę, miłosierdzie, płodność, życie, zniszczenie, mądrość, prawdę, oczyszczenie.
Starożytność Biblia, Stary Testament ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
sprawia, że całe miasto Miasto Symbol potęgi, mądrości, nowoczesności, postępu, cywilizacji.
Starożytność Biblia, Stary Testament MIASTO - MIEJSCE POWSTANIA RÓŻNYCH JĘZYKÓW ŚWIATA - BABILON: W mieście tym ...
Czytaj dalej Słownik symboli literackich
staje się ponure (a konie stojące przy dorożce wyglądają, jakby chciały się schować pod dyszel).

Artyzm Prusa polega na odpowiednim doborze przedstawionych szczegółów i epizodów, które oddają klimat Klimat przebieg pogody na pewnym obszarze, ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji.
Czytaj dalej Słownik geograficzny
całości. Kiedy bohater Bohater S. Mrożek Rewolucja, jedyny bohater opowiadania i narrator.
Wygląd: Brak jakichkolwiek informacji o tym, kim jest postać, jak się nazywa, gdzie mieszka, jak wygląda. To jakiś człowiek, ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
przechadza się ulicami biedoty jest świadkiem niby przypadkowych scen, które dają obraz życia tej najbiedniejszej warstwy mieszańców Warszawy. W takim spojrzeniu na miasto, można też odczytać ideologiczne przesłanie, zgodne z duchem epoki, głoszącej potrzebę pracy u podstaw. Praca każdego jest ważna, zajęcia biedoty przynoszą jakiś pożytek, podczas gdy  arystokracja Arystokracja Z. Krasiński Nie-boska komedia, bohater zbiorowy; przeciwnicy rewolucjonistów
Przedstawiciele: hrabiowie, baronowie, książęta - ostatni przedstawiciele arystokracji. Są też bankierzy - ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
trwoni majątki i narzeka na nudę. Opisy rzeczywistości miejskiej silnie akcentują te różnice stanowe. Bogato zdobione salony arystokratów, uderzają w zestawieniu z brudem i nędzą mieszanek plebsu.

Podsumowując - obraz Warszawy w "Lalce" jest bardzo realistyczny, zawiera mnóstwo szczegółów, które w zestawieniu dają szeroką panoramę miasta, jego centrum , aż po dzielnice zamieszkane przez najbiedniejszych.