DLACZEGO LUDZIE CIERPIĄ?

Cierpienie jest nieodzowną częścią ludzkiej egzystencji. Podobnie jak uczucie miłości, radości lub szczęścia, również i cierpienie to jedno z mnóstwa odczuć towarzyszących człowiekowi. Cierpimy, gdyż jesteśmy obdarzeni uczuciami, nikt z nas nie jest obojętny. Utrata kogoś bliskiego, tragiczne zdarzenie lub zwyczajne - zbieg niefortunnych wydarzeń, są powodem cierpienia ludzi. Cierpienie objawiać może się płaczem, pragnieniem ukrycia się przed całym światem, pesymistycznymi myślami. Niekiedy czyjeś cierpienie przybiera bardziej widowiskowy charakter, gdy ktoś manifestuje swoją gorycz krzycząc, bluźniąc przeciw Bogu, przeklinając innych ludzi i cały świat, aby tą drogą wyrzucić z siebie wszystkie złe emocje. Człowieka dotykają także cierpienia fizyczne - gdy coś sprawia nam ból oraz cierpienia psychiczne - gdy mamy wrażenie, iż świat jest przeciwko nam.

NAJBARDZIEJ ZNANE CIERPIENIE:

Prometeusz - bohater mitologiczny, tytan. Był opiekunem człowieka. Według mitycznej opowieści - był twórcą człowieka i obdarzył go tak wielką miłością, że nie wahał się sprzeciwić bogom i wykraść im dla ludzi ogień, by mogli się ogrzać. Oszukał Zeusa przy ustalaniu, które części zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę, należy składać bogom, a jakie będą dla ludzi. Wściekły Zeus, rozkazał przykuć Prometeusza do skał Kaukazu, gdzie co dnia przybywał orzeł, który wyjadał jego wątrobę. Cierpienie Prometeusza było bez końca, gdyż nocą jego wątroba odrastała i zaczynało się ono ciągle od nowa. Od imienia tego mitycznego tytana, powstało pojęcie PROMETEIZMU, które oznacza całkowite poświęcenie się dla dobra drugiego człowieka, bez względu na cierpienie.

Chrystus - Postać Biblijna. Najważniejsza Osoba w chrześcijaństwie. Syn Boży, który wcielił się w człowieka, by wybawić ludzkość od grzechu. Od postawy Chrystusa, powstało pojęcie MESJANIZMU, które oznacza wiarę w przybycie Mesjasza, Wysłannika Niebios, mającego swoim cierpieniem odkupić ludzkość.

Hiob - Bohater Starego Testamentu. Był bardzo zamożnym człowiekiem, wiódł szczęśliwe życie i był człowiekiem niezwykle bogobojnym i wielkiej wiary. Jednak Bóg chcąc sprawdzić siłę jego wiary, zesłał na niego ogromne cierpienia. Hiob utracił cały dobytek, umarły jego dzieci, a sam zapadł na trąd. Lecz Hiob, nawet wówczas nie przestał ufać w sprawiedliwość Boską, nadal trwał w głębokiej wierze. Widząc to, Bóg wynagrodził swojego wiernego sługę i przywrócił mu cały zabrany wcześniej majątek. Hiob stanowi symbol niezłomnej wiary w Stwórcę oraz jego dobroć, jest również symbolem stałości pomimo niewyobrażalnego cierpienia.

CIERPIENIE W IMIĘ WIARY:

Męczennicy - pośród ludzi świętych w religii chrześcijańskiej, jest wielu takich, których kanonizowano, ponieważ za życia cierpieli prześladowania na tle własnej wiary. Musieli cierpieć, gdyż na przekór wszystkiemu, odważyli się otwarcie przyznawać do swojego chrześcijaństwa oraz żyć w zgodzie z Boskim dekalogiem. Przykładem męczennika, może tu być św. Sebastian - żołnierz, który odmówił oddania boskiej czci cesarzowi. Z tego powodu został skazany na śmierć - zginął przeszyty mnóstwem strzał. Kolejny przykład może stanowić patron Polski - św. Wojciech, który poniósł męczeńską śmierć z rąk pogan, w czasie szerzenia wśród nich nauk chrześcijańskich.

Lud chrześcijański (Quo vadis) - Cesarz rzymski wydał rozkaz, by wszystkich chrześcijan rzymskich uwięzić i zgładzić. Zostali przy tym przez niego obwinieni za wybuch w Rzymie pożaru. Zginęli oni w wyniku spalenia na stosie, rozszarpania przez wygłodzone lwy lub ukrzyżowania. Wszyscy umierali godząc się ze swoim cierpieniem i okrutnym losem. Wśród nich było również dwóch uczniów Chrystusa - Piotr oraz Paweł.

CIERPIENIE ZA POPEŁNIONE WINY:

Pierwsi rodzice - Adam i Ewa - Bóg wygnał ich z Raju, ponieważ sprzeciwili się jego zakazowi i zerwali owoc z "drzewa poznania". Ich czyn, został potem nazwany "grzechem pierworodnym" konsekwencją opuszczenia przez nich Raju, była kara doznawania bólu, strachu, cierpień oraz trudów pracy.

Świtezianka - z utworu Adama Mickiewicza. Była ona przepiękną rusałką, mieszkającą w jeziorze Świteź. Któregoś dnia zapragnęła poddać zadurzonego w niej młodzieńca, próbie. Kiedy złożył jej obietnicę wierności, wówczas Świtezianka przeobraziła się w cudną zjawę i zaczęła kusić mężczyznę. Ten, łamiąc przysięgę, zapatrzony w widmo, pobiegł za nim i utonął z odmętach jeziora. To była jego kara za niedotrzymanie obietnicy wierności.

SYMBOLE CIERPIENIA:

Krzyż Chrystusa - stanowi główny symbol wiary chrześcijan, symbol najwyższego cierpienia Jezusa z miłości do człowieka. Jezus pokornie przyjął śmierć na krzyży, aby zbawić ludzkość od zła grzechu, zmartwychwstać i po wsze czasy królować nad światem.

Cierniowa Korona - wtłoczona na głowę Jezusa, idącego na wzgórze Golgota, gdzie miał zostać ukrzyżowany.

CIERPIENIE PO UTRACIE BLISKIEJ OSOBY:

Cykl "Trenów" autorstwa Jana Kochanowskiego, napisanych po śmierci jego małej córeczki - Urszulki, którą poeta stracił, gdy miała ona zaledwie trzy latka. W "Trenach", Kochanowski ukazuję ją jednak jako starszą dziewczynę i przede wszystkim obdarzoną niezwykłym talentem. To ona, według poety, miała być spadkobierczynią jego poetyckiego daru. Przepełniony bólem, rozpaczający ojciec, odnajduje wreszcie ulgę w wierze w Boga. "Treny" stanowią najwybitniejszy w naszej literaturze, cykl utworów poświęcony cierpieniom spowodowanym śmiercią najukochańszej osoby.

Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia o...(chłopcu polskim)". Elegia to utwór liryczny o tematyce żałobnej, utrzymany w tonie skargi. W tym wierszy, podmiotem lirycznym jest matka, opłakująca utratę swojego syna, który zginą w walce. Mówi o nim tak, jakby nadal był małym chłopcem.

CIERPIENIE Z POWODU WOJNY:

Każda wojna jest złem, gdyż pochłania wiele niewinnych istnień, a tym samym sprawia ból ich bliskim. Bez względu na to, co jest powodem jej wybuchu, zawsze będzie ogromną tragedią i źródłem cierpienia ludzkiego.

Ernest Hemingway - "Stary człowiek przy moście". W tym opowiadaniu ukazana jest rozpacz starszego mężczyzny, którego zmuszono do porzucenia domu. Człowiek ten czuje wielką bezsilność wobec zaistniałej sytuacji. Przeżywa katusze, gdyż zabroniono mu zabrać z opuszczanego domostwa, jego najukochańszych zwierząt.

Aleksander Kamiński - "Kamienie na szaniec". Kilku przyjaciół, członków AK, postanowiło stawić czoła hitlerowskiemu okupantowi. Największe cierpienia spotykają Rudego, którego gestapowcy podczas przesłuchań katują na śmierć. Chłopak umiera z powodu zadanych mu ciosów.

CIERPIENIE WYNIKAJĄCE Z BRAKU AKCEPTACJI:

Również ludzie, którzy czują się z jakichś powodów dyskryminowani, cierpią. Błędne jest myślenie, iż nietolerancja widoczna jest jedynie w świecie dorosłych. Zastanówmy się co czuje ktoś, kogo uważa się za osobę "inną". Z pewnością jest to dla takiej osoby niemały powód do cierpienia.

CIERPIENIE WYNIKAJĄCE Z NIESZCZĘŚLIWEGO UCZUCIA:

"Miłość jest cierpieniem"- mawiają ci, którzy doświadczyli wielkiej miłości. Jednak cierpi się o wiele bardziej, gdy druga osoba nie odwzajemnia naszego uczucia, lub na drodze do naszego szczęścia pojawiają się jakieś przeszkody. O cierpieniu związanym z miłością, pisało wielu twórców, np. Szekspir w swoim dramacie "Romeo i Julia", a także twórcy epoki romantyzmu, np. Adam Mickiewicz.