Tytuł księgi znaczy objawienie, odsłonięcie. Zawiera ona obraz przyszłych dziejów ludzkości, wizję końca świata i dalszych losów wszystkich stworzeń. Został tu także opisany sąd ostateczny. W Biblii opis sądu ostatecznego oraz jego zapowiedzi pojawiają się też w innych księgach, ale opis św. Jana jest najobszerniejszy i najbogatszy w znaczenia. Ze względu na liczne symbole i alegorie do księgi tej nawiązuje wielu twórców sztuki: pisarze, malarze, rzeźbiarze, twórcy różnych dziedzin. Najogólniej mówiąc treścią Apokalipsy jest:

- opis gniewu bożego, który dotyka świat

- opis walki dobra ze złem i triumfu dobra nad złem

- opis sądu nad wszelkim stworzeniem

- oddzielenie grzeszników od ludzi pobożnych

- utworzenie Niebiańskiego Jeruzalem i wieczne szczęście

Jednym z najbardziej znanych motywów apokaliptycznych są czterej jeźdźcy Apokalipsy

jeźdźca na białym koniu - symbolizuje zwycięstwo ewangelii

jeździec na koniu barwy ognia - symbolizuje wojnę

jeździec na czarnym koniu z wagą w ręce - symbolizuje głód

jeździec na koniu trupio białym - śmierć

Inne znane symbole to np.:

lew - triumf

wąż - szatan

wół - siła

orzeł - zręczność

4 zwierzęta - 4 strony świata

smok - zło

zwierze z ludzką twarzą - śmierć