Język to system hierarchicznie zorganizowanych znaków językowych. Natomiast znakiem nazywamy jakąś rzecz wtedy, kiedy zacznie ona "coś" oznaczać. Znak musi zatem posiadać wartość informacyjną, musi wnosić coś więcej niż znaczenie samo w sobie. Znak koncentruje uwagę odbiorcy, wspomaga zdolność symbolizowania. Np.: dym może oznaczać pożar, choć jest dymem samym w sobie. Znak nie może istnieć bez Nadawcy i Odbiorcy, ponieważ każdy znak oprócz tego, że jest, to jeszcze do czegoś odsyła.

Każdy ze znaków czyni niezbędnym istnienie drugiego znaku. Takie znaki, które warunkują swoje wzajemne istnienie, tworzą system znaków. Jeden bez drugiego istnieć nie może. Ważne jest jeszcze to, że jeden znak różni się od drugiego. Takie przeciwieństwo w językoznawstwie nazywa się opozycją.

Znaki mogą spełniać różne funkcje. Mogą być nadawane przez Nadawcę, w celu oddziaływania na Odbiorcę - są to sygnały. Nadawca wysyłając je celowo, sam musi je odbierać aby kontrolować swój sygnał. Są to więc znaki dla obu stron - Nadawcy i Odbiorcy - są zatem zwrotne, tworzą kod dwustronny.

Istnieją jeszcze znaki, które przez nikogo nie zostały nadane. Są niecelowe i jednostronne. Nie ma przyczyny, która by je wywołała, ale Odbiorca odbiera je i potrafi powiązać z pewną treścią. Takie znaki noszą nazwę symptomów, tworzą one kod jednostronny.

Istnieją znaki sztuczne - stworzone przez człowieka celowo (np.: pismo Pismo układ znaków graficznych pozwalających zapisać strumień mowy. Pismo ukształtowało się znacznie później niż język, prawdopodobnie ok. 5000-6000 lat temu. Najpierw powstało pismo rysunkowe ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich obrazkowe - przekreślony rysunek psa oznacza, że psów wprowadzać nie wolno. Dobrym przykładem są też znaki drogowe.). Oprócz sztucznych są jeszcze znaki naturalne (wyrazy dźwiękonaśladowcze - onomatopeje, wykrzykniki). Powstały one bez ingerencji człowieka. Większość znaków w języku ma charakter konwencjonalny (umowny). Kiedyś, ludzie, którzy tworzyli język musieli umówić się, co będzie oznaczał dany wyraz.