Adam Asnyk

Wierzyłem - zwyczajnie - młody,

Że jeszcze nie wyszło z mody

Myśleć i czuć.

Honoriusz Balzak

Któż rozstrzygnie, który widok jest straszliwszy, wyschłych serc czy pustych czaszek?

Oto życie, takie jak jest. Nie jest to ładniejsze niż kuchnia: tak samo cuchnie i trzeba sobie powalać ręce, jeśli się chce pitrasić; umiej tylko dobrze się umyć: w tym cała moralność naszej epoki.

Tajemnicą wszelkich fortun bez jawnego źródła jest zawsze jakaś zbrodnia, zapomniana, bo wykonano ją schludnie.

"Myśli to rzecz, którą można uleczyć(…) Poddając się im[…]"

Jedynie może ci, co wierzą w Boga, czynią dobrze po kryjomu.

Niekiedy szczęście przychodzi we śnie.

Każda potwora znajdzie swego amatora.

Piękne dusze nie mogą długo zostać na tym świecie. W istocie, w jakiż sposób wielkie uczucia miałyby współżyć z lichym, małym, powierzchownym społeczeństwem?

Przynajmniej kiedy nędzarz spotka się z miłością, pewien jest, że ktoś go naprawdę kocha.

Stanisław Barańczak

Poezja jest zawsze taką czy inną formą protestu.

"[…]to tylko słowo 'nie', miej je we krwi, która spływa kroplami po murze o świcie."

Biblia

"Miłość cierpliwa jest,/łaskawa jest/Miłość nie zazdrości,/nie szuka poklasku,/nie unosi się pychą,(…)Wszystko znosi,/wszystkiemu wierzy,/we wszystkim pokłada nadzieję,/wszystko przetrzyma.[…]"

"[…]bo jak śmierć potężna jest miłość."

"Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono[…]".

Tadeusz Borowski

Nie ma piękna jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. nie ma dobra, które na nią pozwala.

Patrz, w jakim oryginalnym świecie żyjemy: jak mało jest w Europie ludzi, którzy nie zabiliby człowieka! I jak mało jest ludzi, których by inni ludzie nie pragnęli zamordować.

Jesteśmy niewrażliwi jak drzewa, jak kamienie. i umieramy jak ścinane drzewa, jak rąbane kamienie.

Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka, jako na obiekt do zjedzenia.

Zostanie po nas złom żelazny i głuchy, drwiący śmiech pokoleń.

George Gordon Byron

Dosyć jest wiedzieć, że nikt nie zagrzebie

Ducha swobody - chyba on sam siebie -

Bo własne tylko upodlenie ducha

Ugina wolnych szyje do łańcucha.

Walka o wolność, gdy się raz zaczyna,

z ojca krwią spada dziedzictwem na syna.

Albert Camus

Najdogodniej można poznać miasto starając się dociec, jak się w nim pracuje, jak kocha i jak umiera.

Jedyny sposób żeby ludzie byli razem to zesłać im dżumę.

Zawsze jest taka godzina za dnia i w nocy kiedy człowiek jest tchórzem.

Wszystko, co człowiek może wygrać w grze dżumy i życia, to wiedza i pamięć.

"[…]nikt nie może powstrzymać się od skazywania kogokolwiek(…) nawet ofiary są czasem katami."

"[…]w ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę."

Co to jednak znaczy - dżuma? To życie, ot i wszystko.

Denis Diderot

Wszystkie narody mają w swojej historii fakty, które byłyby cudowne, gdyby nie to, że nie są prawdziwe.

Fiodor Dostojewski

Tu otwierał się inny odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać.

Bili nas - mawiali - mamy przetrącone wątpia i dlatego krzyczymy po nocach.

Epikur

Śmierć nas nie dotyczy, bo póki my jesteśmy, nie ma śmierci, a kiedy jest śmierć, nie ma nas.

Johann Wolfgang Goethe

Takiej miłości każdy młodzian czeka, tak być kochana chce każda dziewczyna. Czemuż w najświętszym z popędów człowieka tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna?

Mam tak wiele, a uczucie do niej pochłania wszystko; mam tak wiele, a bez niej wszystko staje się niczym.

Witold Gombrowicz

Każdy spożywa swoje życie jak befsztyk - na osobnym talerzu przy osobnym stoliku.

Gustaw Herling - Grudziński

I tak dzień po dniu - tygodniami, miesiącami, latami - bez radości, bez nadziei, bez życia.

Nie ma takiej rzeczy, której by człowiek nie zrobił z głodu i bólu.

Przekonałem się wielokrotnie, że człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach, i uważam za upiorny nonsens naszych czasów próby sądzenia go według uczynków, jakich dopuścił się w warunkach nieludzkich.

Nie ma na świecie cierpienia większego, niż doznawać szczęścia na oczach nieszczęśliwych, jeść w obecności głodnych.

Karl Gustaw Jung

Kiedy idziesz boso, jak możesz nie pamiętać o istnieniu ziemi?

Tadeusz Konwicki

Historia z bliska jest odrażająca, błazeńska, głupia. Dopiero z odległości jest tragiczna, piękna i majestatyczna.

Hanna Krall

Wtedy wydawało nam się, że jak się ma dwa rewolwery, to ma się wszystko.

Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelali.

Myślę, że jeden spalony chłopak robi większe wrażenie niż czterysta tysięcy, a czterysta tysięcy większe niż sześć milionów.

Widzieliśmy karuzelę ludzi, słyszeliśmy muzykę i strasznie żeśmy się bali, że ta muzyka zagłuszy nas i ci ludzie niczego nie zauważą, że w ogóle nikt na świecie nie zauważy - nas, walki, poległych… że ten mur jest tak wielki i nic, żadna wieść nigdy się o nas nie przedostanie.

Każdy musiał wtedy mieć kogoś, wokół kogo kręciło się jego życie, dla kogo mógł działać. Bierność oznaczała pewną śmierć. Działanie było jedyną szansą przetrwania. Trzeba było coś zrobić, gdzieś iść.

Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując Jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by sobie życzył.

Ignacy Krasicki

Nie wszystko złoto, co się świeci z góry.

I śmiech niekiedy może być nauką,

Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa:

I żart dowcipną przyprawiony sztuką

Zbawienny, kiedy szczypie, a nie kąsa.

Nie habit czyni świętym.

Milsza śmierć wolna, niż życie w kajdanach.

Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka.

Wielbi króla, czci urząd, lecz sądzi człowieka.

Zygmunt Krasiński

Pokój ludziom dobrej woli - błogosławiony spośród stworzeń, kto ma serce - on jeszcze zbawion być może"

Galilee, vicisti!

[Galilejczyku, zwyciężyłeś!]

Ewa Lipska

"Był już taki egzamin z historii, kiedy naraz wszyscy uczniowie/ oblali i został po nich uroczysty cmentarz/ Nie ma pewności, że to był egzamin/ Nie ma pewności, że wszyscy oblali/ jest pewność, że został po nich uroczysty cmentarz[…]"

Gabriel Garcia Màrguez

Ludzie których kochamy powinni umierać razem ze swoimi rzeczami.

Adam Mickiewicz

Nauką i pieniędzmi drudzy się wzbogacą;

Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę:

Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.

Kraj lat dziecinnych! On zawsze pozostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie!

Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie.

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,

Co to będzie, co to będzie?

Bo słuchajmy i zważmy u siebie,

Że według Bożego rozkazu:

Kto nie doznał goryczy ni razu,

Ten nie dozna słodyczy w niebie.

"[…]Bo kto nie był ni razu człowiekiem,

Temu człowiek nic nie pomoże."

Bo słuchajmy i zważmy u siebie,

Że według Bożego rozkazu:

Kto nie dotknął ziemi ni razu,

Ten nigdy nie może być w niebie

Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy,

I noc ma spokojną i dzień nietęskliwy.

Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto!

Vivat Polonus, unus defensor Mariae.

[Niech żyje Polak, jedyny obrońca Maryi.]

Ja i ojczyzna to jedno

Nazywam się Milijon, bo za miliony

kocham i cierpię katusze.

A kto się Boga boi, ten się nic nie boi.

A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu.

Czucie i wiara silniej mówią do mnie

Niż mędrca szkiełko i oko.

Miej serce i patrzaj w serce.

Czesław Miłosz

Strach przed wolnością nie jest niczym innym jak strachem przed pustką.

"[…]masy w demokracjach ludowych zachowują się jak człowiek, który chce we śnie krzyczeć i nie może wydobyć głosu. Nie tylko dlatego, że nie mogą nic powiedzieć: nie wiedzą, co powiedzieć."

Oczy, które widziały, nie powinny być zamknięte, ręce, które dotknęły, nie powinny zapominać, kiedy trzymają pióro.

Jeżeli da się żyć bez narzuconego oporu, jeżeli da się samemu stworzyć własny opór, to nieprawdą jest, że w człowieku nie ma nic.

Molier

Wszystkie gafy polityków i upadki przywódców biorą się po prostu z braku umiejętności tanecznych.

Zofia Nałkowska

Co dla jednych jest podłogą, dla innych staje się sufitem.

Samotność jest złudzeniem. myśli człowieka krążą zawsze wokół innych ludzi i łączą go z ich obcym losem.

"[…]musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą[…]"

"[…]bo ludzie ludziom zgotowali ten los[…]"

Śmierć zwyczajna, osobista, wobec ogromu śmierci zbiorowej wydaje się czymś niewłaściwym. Ale rzeczą bardziej wstydliwą jest żyć.

Rzeczywistość jest do wytrzymania, gdyż niecała dana jest w doświadczeniu. Albo dana niejednocześnie.

Bo w Niemczech, można powiedzieć, ludzie potrafią zrobić coś z niczego.

Cyprian Kamil Norwid

Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.

George Orwell

Zycie każdego zwierzęcia jest pełne upokorzeń i zniewolenia - oto cała prawda.

Człowiek jest jedynym stworzeniem, które konsumuje niczego nie produkując.

Wolność oznacza prawo do stwierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.

Dopóki pragniesz być człowiekiem, nawet jeśli to nic nie daje, wygrywasz.

Jeśli chcesz wiedzieć jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but depczący ludzką twarz, wiecznie!

Eliza Orzeszkowa

On revient toujours à ses premiers amours.

[Zawsze się wraca do pierwszej miłości.]

"[…]żaden człowiek siły swojej nie zna, nim jej w potrzebie z siebie nie dobędzie."

Nie święci garnki lepią.

Gloria victis.

[Chwała zwyciężonym.]

Owidiusz

U sąsiada zbiory zawsze wydają się lepsze, a jego krowa daje więcej mleka.

Dopóki będziesz szczęśliwy w życiu będziesz miał przyjaciół. Gdy los cię opuści, będziesz sam.

Platon

Nie znam niezawodnego sposobu na sukces, ale znam sposób na nieuniknioną porażkę - starać się każdemu dogodzić.

Bolesław Prus

Człowiek spragniony nie cofa się od krynicy. Mam zginąć, niech zginę pijąc.

Szczególna rzecz - każdy ptak w górze i każdy człowiek na ziemi wyobraża sobie, że idzie tam, dokąd chce. I dopiero ktoś stojący na boku widzi, że wszystkich razem pcha naprzód jakiś fatalny prąd, mocniejszy od ich przewidywań i pragnień. Może nawet ten sam, który unosi smugę iskier wydmuchniętych przez lokomotywę podczas nocy?... Błyszczą przez mgnienie oka, aby zagasnąć na całą wieczność, i to nazywa się życiem.

Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Choć życie nasze splunięcia niewarte,

Evviva l'arte!

Antoine de Saint - Exupery

Tylko człowiek, który kocha, umiera jak człowiek.

Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.

Bóg jest prawdziwy, ale stworzony być może przez nas.

W wojnie domowej linia ognia jest niewidoczna - przechodzi przez serce.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

William Shakespeare

Czymże jest nazwa? To, co zowiem różą,

Pod inną nazwą równie by pachniało.

Tak i Romeo bez nazwy Romea

Przecieżby całą swą wartość zatrzymał.

Być albo nie być; oto jest pytanie.

Jeśli człowieka mi wskażesz, nie będącego sługa namiętności, w sercu go skryję, w sercu mego serca.

Cierpliwością skrop pomieszania żar.

Muszę być okrutnym po to jedynie, aby być dobrym.

Więcej jest rzeczy na ziemi i w niebie, niż się ich śniło waszym filozofom.

Życie jest tylko przechodnim półcieniem,

Nędznym aktorem, który swoją rolę

Przez parę godzin wygrawszy na scenie

w nicość przepada - powieścią idioty,

Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.

Piekło, gdy miłość nie sama wybiera.

Zgroza gdy młodość w jarzmie u starości.

Juliusz Słowacki

Szczęśliwy, kto się w ciemnych marzeń zamknął ciszę. Kto ma sny i o chwilach wyśnionych pamięta.

Edward Stachura

"[…] Dla wszystkich starczy miejsca

Pod wielkim dachem nieba

Na ziemi, którą ja i ty też

Zamieniliśmy w morze łez[…]

Dla wszystkich starczy miejsca

pod wielkim dachem nieba

Na ziemi, której ja i ty

Nie zamienimy w bagno krwi[…]"

Leopold Staff

Ażeby po nas zostały jedynie

Ślady na piasku i kręgi na wodzie.

Andrzej Szczypiorski

Należy się wdzięczność Bogu, że powołuje do wieczności sługi swoje, choć niekiedy czyni to zbyt późno! myślę, że w przypadku Stalina i Hitlera Bóg odczuwał tak wielką odrazę, iż zwlekał z decyzją ponad miarę, byle ich tylko nie oglądać z bliska.

Bo czymże jest ta największa i najbardziej tajemnicza mądrość człowieka, jeśli nie nazywaniem dobrym tego, co dobre, a złym tego, co złe?

Polacy są tacy, jacy są, bo działo się to, co się działo.

Ludzie są z natury dość słabi, dlatego podoba się im przemoc.

Gdzie się podziała nasza wolność, jeśli nie możemy być sobą? Gdzie się podziałem, kiedy się zawieruszyłem?

Wisława Szymborska

Niech ludzie nie znający miłości szczęśliwej

twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.

Z ta wiarą lżej im będzie i żyć, i umierać.

Andrzej Trzebiński

Pochłonie nas historia. Młodych, dwudziestoletnich chłopców. nie będziemy Mochnackimi, Mickiewiczami, Norwidami swojej epoki. Odrzuciliśmy to, bo szliśmy gdzie indziej.

Julian Tuwim

Miłość ci wszystko wybaczy.

ks. Jan Twardowski

Serce to jeszcze za mało żeby kochać.

Przecież wszystkie słowa sprawiają, że się widzi tylko połowę.

Żeby odejść od siebie tez trzeba się spotkać.

"Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą[…]"

Adam Ważyk

"[…]wszystko jest ważne

wszystko dopóki się żyje."

Ile razy trzeba cię budzić, abyś zbudził się w swojej epoce?

Voltaire

Lekarze przepisują lekarstwa o których niewiele wiedzą, na choroby o których wiedzą jeszcze mniej, ludziom o których nie wiedzą nic.

Kiedy pracujemy w cukrowniach i tryby chwycą nam palec ucinają nam rękę: kiedy próbujemy uciekać, ucinają nogę(…) Oto cena za jaką jadacie cukier w Europie.

Dzikus nie wpadnie na pomysł, żeby zabić się z obrzydzenia do świata. To przywilej ludzi wykształconych.

Gabriela Zapolska

Każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać.

Tobie się zdaje, że jesteś wyzwolona, bo masz trochę politury na wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na mahoń - jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy.

Stefan Żeromski

Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.