Cytaty dotyczące cierpienia:

- Joseph Conrad mówił, że dzięki cierpieniu szybciej się dorasta.

- Według Jeana La Fontaine'a ludzie potrafią się jednoczyć w czasie niedoli.

- Ze słów Miłosza wynika, że w pewnym momencie cierpienie może przejść w uśmiech.

- Znane powiedzenie przekazuje prawdę, że dzięki cierpieniu człowiek zostaje uszlachetniony.

- Według Homera to dzięki losowi ludzie umieją cierpieć.

Cytaty dotyczące człowieka:

- Pascal powiadał, że to trzcina, ale jak by nie było, myśląca.

- Brodski wskazywał dwa sposoby życia - kształtowanie rzeczywistości lub poddanie się jej.

- Według Feuerbacha człowiek jest zawsze taki, jaki jest.

- Zdaniem Bergsona kształtują nas nasze czyny.

- Brecht twierdził, że człowiek sam decyduje o swym losie.

- Zdaniem Einsteina całość ludzkości wiedzie taki los, na jaki sobie przedtem zasłużyła.

- Według opinii Moralesa jesteśmy gorsi niż najbardziej złe zwierzęta.

- Homer mówił o ludzkiej odwadze wśród cierpienia.

- Dodawał także, że to najsłabsza istota na ziemi.

- Natomiast Krasicki był przekonany, że to jednak nie taka zła istota.

- Trochę ostrożniejszy w pochwałach był Conrad, według którego istota ta zdumiewa, ale na pewno nie jest szczytem świata.

- Według Ortegi y Gasseta człowiek posiada jedynie historie, natomiast nie naturę.

- Starożytny uczony i filozof mawiał, że człowiek stanowi miarę dla wszystkich innych rzeczy.

- Dostojewski bał się dać słabemu człowiekowi prawo do wolności, by źle go nie wykorzystał.

- Według Marii Dąbrowskiej życie ludzkie jest zawsze tajemnicą.

- Kartezjusza zastanawiała w człowieku najbardziej umiejętność tworzenia.

- Witold Gombrowicz uważał, że to ludzie kształtują sobie losy.

- Zdaniem Plutarcha należy zawsze żyć naprawdę.

- Sofokles napominał, by stosować do siebie odpowiednią miarę.

- Według Horacego bycie prawdziwym człowiekiem wcale nie jest takie proste.

- Witkacy, mimo wszystko, stwierdzał czasem, że ludzkość nie jest bydłem.

- Zdaniem Herlinga-Grudzińskiego to, co człowiek robi w czasach, kiedy nie ma miejsca na ludzkie odruchy, nie powinno wpływać na opinie o nim w ogóle, ponieważ byłoby to niesprawiedliwe.

Cytaty dotyczące domu:

- Zdaniem Zbigniewa Herberta prawdziwe wspomnienie domu, to wspomnienie radości dzieciństwa, które wprawia człowieka w prawdziwe wzruszenie.

- Według Anny Kamieńskiej każde szczęście domowe jest powtarzalne, natomiast nieszczęścia trzeba rozpatrywać osobno.

- Żeromski mówił, że człowiek, który został w dzieciństwie pozbawiony domu, stracił bardzo ważna część własnej natury. Jest to bolesne dla niego, kiedy widzi, co stracił.

Cytaty różne:

- Mrożek powiadał, że chętnie poeksperymentowałby ze Stwórcą.

- Hugo wyprowadził ród męski od Boga, natomiast kobiecy od samego diabła.

- Filozof Tatarkiewicz pojmował samotność jako łaskę potrzebujących jej i przekleństwo tych, którzy jej nie pragną.

- W jednym ze swoich utworów Adam Mickiewicz wprost zwracał się do samotności jako tej, której pragnie zawsze, gdy jest mu źle.

- Podobnie inny poeta, Norwid, stwierdzał że samotność pozwala znaleźć prawdę o samym sobie.

- W "Tangu" Mrożka stykamy się z opinia, że kiedy wszystko już można, to nie ma rzeczy niemożliwych.

- Oscarowi Wilde zawdzięczamy zdanie, w którym czytamy, że dojście do prawdy wymaga zetknięcia się z wieloma paradoksami.

- Stwierdzeniem Jerzego Andrzejewskiego jest zdanie, że ludzie wybrani zostają zapamiętani na zawsze i jest to ich niebo.

- Według starożytnego cesarza, silną władzę poznaje się po zadowoleniu poddanych.

- Według Maurycego Maeterlincka, wielkim ludzkim nieszczęściem jest, kiedy nie ma w życiu ideałów.

- Karol Wojtyła pisał o tym, że nigdy nienawiść nie zwycięży na świecie.

- Według słów Brechta terror jest tak samo czynnikiem wyzwalającym strach, jak i odwagę .

- Żeromski znajdywał prawdziwe zło w krzywdzie bliźniego.

- Camus uważał, że tak naprawdę tylko bunt decyduje o istnieniu człowieka.

- Podobnie stwierdzał filozof polski, Kołakowski, mówiąc, że początek człowieka znajduje się w jego buncie.

Cytaty dotyczące kobiety:

- Zdaniem Josepha Conrada miłość decyduje o tym, kim tak naprawdę może być kobieta.

- Wyspiański w kobiecie znajdywał tajemnicę.

- Cervantes wetknął w usta Don Kichota prawdę o kobiecej naturze, która kocha gardzących nią, a gardzi kochającymi.

- Zdaniem Goncourta kobieta zawsze we wszystkim przesadza.

- Według Szekspira kobietę można nazwać słabością.

- Owidiusz porównywał kobiety do ryb, gdyż zawsze znajdzie się sposób, by którąś z nich ułowić.

- Tertulian nienawidził kobiety, gdyż według niego, była ona narzędziem działania szatana.

- Według Jana Chryzostoma nie ma istoty bardziej szkodliwej niż kobieta.

- O kobiecie jako złej, podstępnej istocie, której jedynym celem jest sprowadzanie na złą drogę prawych, sprowadzając na nich spory i kłótnie, mówił Augustyn, jeden z późniejszych świętych.

- Według Jana Andrzeja Morsztyna szybciej może nastąpić koniec świata niż poprawa charakteru kobiecego.

- Zdaniem Mickiewicza kobieta to marny puch, który nie ma w sobie żadnej stałości, wabi pięknem, by zniszczyć i kieruje się tylko tam, gdzie czuje pieniądze.

- Baudelaire wyśmiewał prostotę kobiet, które porównywał do zwierząt.

- Fuentes porównywał z kolei kobiety i świat natury, ponieważ oba zjawiska są równie piękne, urzekające i niebezpieczne.

Cytaty dotyczące miłości:

- Augustyn powiadał, że kochając można wszystko robić.

- Według Camusa brak miłości pozbawia życia na całym świecie.

- Byron zapytywał, czy istnieje ktoś, kto nie oszalał z miłości.

- Według Dantego pośród rzeczy nieśmiertelnych najważniejsza jest właśnie miłość.

- Deval mawiał, że prawdziwa miłość, to ta, która trwa do śmierci, jest tylko jedna, a skierowana do siebie samego.

- Według Eckermanna sposób, w jaki kogoś kochamy nigdy się nie powtarza, ponieważ zawsze obiektem naszych uczuć jest ktoś inny i nie ma możliwości na powtórzenie tego, co akurat odczuwamy.

- Feuerbach znajdywał w odczuwaniu miłości boskie pierwiastki.

- Według bajkopisarza La Fontaine'a miłość sprawia, że nie panujemy już nad sobą i swoimi czynami.

- Według Owidiusza kochanie jest jednym z wielu rodzajów służby.

- Sand twierdziła, że prawdziwym szczęściem dla człowieka może być tylko odwzajemniona miłość.

- Według Wergiliusza jest to uczucie, które pozwala wszystko zwyciężyć.

- W pismach Sienkiewicza spotykamy zdanie, w którym zostaje zawarta myśl, że człowiek jest niewolnikiem swojej miłości.

- Jak mówi Pascal, w sercu zawsze jest kilka takich racji, na które nie ma wpływu żaden rozum.

- Według Dantego miłość jest siłą sprawczą wszystkich rzeczy na ziemi.

- Biblijna "Pieśń nad pieśniami" jest wielkim hymnem na cześć miłości.

- Św. Paweł został autorem jednych z najpiękniejszych słów dotyczących miłości, w której przedstawia ją jako coś bezinteresownego, pięknego i wzniosłego, co może przydarzyć się każdemu z nas w każdej chwili naszego życia. To coś, co nie ma końca i jest najsilniejsze ze wszystkich ziemskich uczuć. Przezywanie jej może stać się największym darem każdego człowieka.

- Dalej św. Paweł powiada, że dzięki temu uczuciu może poznać i zrozumieć każdego człowieka, nawet jeśli nie potrafi mówić jego językiem. To moc i siła, która potrafi każdego człowieka wznieść na wyżyny i pomóc mu naprawdę żyć.

- "Poeta czasów przeklętych", Baczyński, mówił, że w czasie wojny uczy się ludzi, że miłość nie istnieje.

- Hipisi po angielsku prosili w latach sześćdziesiątych, by nie powodować wojen, ale dawać miłość.

Cytaty dotyczące moralności:

- Według Gandhiego zawsze mamy prawo wyboru pomiędzy dobrem i złem.

- Arystoteles uważał, że patrząc na człowieka, powinniśmy widzieć prawdziwą bestię, gorszą niż zwierzęta.

- Według Monteskiusza, nigdzie nie można znaleźć moralności, jeśli nie ma się jej w samym sobie.

- Przewrotne powiedzenie Shawa mówi o tym, że ludzkie poczucie moralności założone jest tylko i wyłącznie na odpowiednich przyzwyczajeniach.

- Słusznie zauważał Gombrowicz, że stosowanie pewnych reguł, związanych z moralnością, musi być zawsze takie samo dla wszystkich, bo inaczej traci swój prawdziwy sens.

Cytaty dotyczące pojmowania istoty szczęścia:

- Według Biblii prawdziwe szczęście jest w przebywaniu z Bogiem.

- Fromm uważał, że każdy człowiek musi sam dla siebie wypracować szczęście - inaczej się nie da.

- Według Hemingwaya nie ma jednego sposobu pozwalającego na odgadnięcie, czy mamy do czynienia z prawdziwym szczęściem, bo ono zawsze jest czymś więcej.

- Zdaniem Talesa szczęście znaleźć można w połączeniu różnych cech - zdrowia, zadowolenia i wykształcenia

- Według Dygata prawdziwe szczęście spotykamy tylko wtedy, kiedy śpimy.

- Według księdza Twardowskiego, innych rzeczy oczekujemy, a inne dostajemy, dlatego nie zawsze wiemy dokładnie, kiedy spotyka nas to, co jest dla nas dobre.

Cytaty dotyczące sztuki i literatury:

- Według Boya-Żeleńskiego tylko dobra literatura potrafi wzbudzić emocje.

- Norwid uważał, że najwięcej mówi o autorze to, co stworzył.

- Zdaniem Witkiewicza wszędzie mamy do czynienia ze sztuką, jeśli mamy do czynienia z człowiekiem.

- Monteskiusz powiadał, że pisarz odnosi sukces wtedy, kiedy zmusza czytelnika nie tylko do czytania swoich dzieł, ale przede wszystkim do myślenia o nich.

- Zdaniem Andrzejewskiego to, co powstaje pod piórem pisarza, może prowokować różne reakcje, jednak najważniejsze jest to, by one jakiekolwiek były.

- Zdaniem Manueli Gretkowskiej czytanie dzieł klasyków jest niezbędne do tego, by można było samemu stwierdzić, co w literaturze jest dla nas ważne, jak postrzegać inne dzieła, z kolejnych epok i gdzie szukać wzorców.

- Według Cycerona książki są tym dla pokoju, czym duch dla ciała.

- Lec wyraził kiedyś pogląd, że niezbyt dobra literatura będzie kiedyś klasyką dla ludzi o małej inteligencji.

Cytaty dotyczące śmierci:

- Wedle mądrości ludowych śmierć jest taka sama dla wszystkich i nie ma możliwości, by jakoś przed nią uciec.

- Według Sofoklesa nasza śmierć to dług, jaki trzeba ostatecznie spłacić.

- Montaigne mówił, ze wraz ze śmiercią człowiek rozpoczyna inne życie.

Cytaty dotyczące wolności:

- Zdaniem Abrahama Lincolna nie można znaleźć doskonałej definicji wolności.

- Według Schillera wiele wolności może doprowadzić do popełniania błędów.

- Zdaniem Pascala, pełna wolność nie zawsze jest dla człowieka czymś dobrym.

- Przysłowie mówi, że głupotą jest mówić o wolności w czasach samowoli.