Co to są homonimy?

Homonimy to wyrazy o takiej samej formie językowej (brzmieniu lub formie graficznej), ale o odmiennym znaczeniu. Homonimy to pojedyncze słowa, ale także związki wyrazowe, które mimo identycznej postaci, nie mają wspólnego znaczenia ani pochodzenia.  

Homonimy są wyrazami, między którymi zachodzi relacja homonimii, czyli wieloznaczności. W przeciwieństwie do polisemii jest to jednak wieloznaczność przypadkowa, nieuzasadniona znaczeniowo.

Homonimy - rodzaje i przykłady

Homonimy w zależności od tego, co łączy daną parę wyrazów homonimicznych można podzielić na:

- homogramy (homografy) - homonimy pisane w identyczny sposób, ale wymawiane inaczej oraz niezwiązane znaczeniowo, np. "cis" (gatunek drzewa) i cis (termin muzyczny, wymawiany "c-is"), tego typu homonimów jest w języku polskim najmniej

- homofony - homonimy o identycznej postaci dźwiękowej (wymowie), ale różniące się postacią graficzną (pisownią), np. "Bóg" i "buk", "morze" i "może", "karze" (od "karać") i "każe" (od "kazać")

- homonimy o identycznej wymowie i pisowni, ale zupełnie różnym znaczeniu i pochodzeniu, np. "babka" (babcia) i "babka" (rodzaj ciasta), "para" (wodna, stan skupienia) i "para" (dwie osoby), "kosy" (ptaki) i "kosy" (do koszenia zboża), "pokój" (pomieszczenie) i "pokój" (czas bez wojny)

- homonimy jako identycznie pisane i wymawiane formy gramatyczne różnych wyrazów, np. "piła" (rzeczownik, narzędzie do cięcia) i "piła" (3 os. l. poj. czasu przeszł. czasownika "pić")  

Homonimy a wyrażenia polisemiczne

Homonimy należy odróżniać od słów i wyrażeń wieloznacznych (polisemicznych). Polisemia w przypadku takich wyrazów jak np. "język", "zamek" opiera się na wspólnym pochodzeniu znaczeń tego samego słowa, podczas gdy homonimy nie są ze sobą związane. 

Homonimy to dwa różne słowa, które przypadkowo mają taką samą postać graficzną lub brzmieniową, a wyraz wieloznaczny oznacza jedno słowo o przynajmniej dwóch znaczeniach (związanych ze sobą na podstawie jakiejś wspólnej właściwości).