Obraz Maryi w Bogurodzicy: pośredniczka pomiędzy Bogiem, a ludźmi; wybrana i uwielbiana przez Boga "Bogiem sławiena", "matko zwolena".

Obraz Maryi w Hymnie: pośredniczka, patronka powstania

Podmiot liryczny w Bogurodzicy: zbiorowy, ufający w moc Maryi zanosi prośby o szczęśliwe życie na ziemi i w Raju,

Podmiot liryczny w Hymnie: zbiorowy, brak perspektywy wieczności - zainteresowanie sytuacją bieżącą - wyjątkową.

Gatunek Bogurodzicy: uroczysta pieśń o charakterze religijnym, funckja hymnu dynastycznego Jagiellonów, śpiewana w szczególnie ważnych momentach dziejowych.

Gatunek Hymnu: uroczysty utwór o charaketrze patriotycznym, hymn powstańczy - zawierający elementy tyrtejskie.

Kopozycja i język utworu Bogurodzicy: budowa pieśniowa: dwie strofy i refreny, cztery postacie utworu nawiązują do czterech cnót kardynalnych, symbolika liczb, monumentalna apostrofa do Maryi, epitety charakteryzujące Maryję, epitety konkretyzujące prośby,  kunsztowne rymy (wewnętrzne i zewnętrzne), uroczysty styl, kunsztowna budowa

Kompozycja i język Hymnu: kompozycja klamrowa, liryka apelu - odezwa do walczących powstańców zachęcenie do walki, optymistyczny ton, prośba o Boże błogosławieństwo, przekonanie że Bóg sprzyja powstańcom, anafory, zdania wykrzyknikowe, apostrofy, liczne epitety, metafory, uroczysty styl, kunsztowna budowa