Rzeczownik (kto? co?)

Czasownik (co robi?)

Przymiotnik (jaki? jaka? jakie?)

Liczebnik (ile? który z kolei?)

Zaimek (moje, jego, wtedy, oni, tyle)

Przysłówek (jak? gdzie? kiedy?)

Spójnik (np. i, oraz, ale, lub)

Przyimek (np. do, w, zza, na, spod)

Wykrzyknik (np. ach, hej, hop, halo)

Partykuła (np. czy, no, niech, by, nie)