•   Część zdania, najczęściej określenie czasownika
  •   Wyrażona najczęściej przysłówkiem (jaki? gdzie? kiedy?) lub wyrażeniem przyimkowym
  •   Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? którędy? dla czego? jak długo? z jakiego powodu?
  •   Przykłady: Wracaliśmy wczoraj. Poszliśmy do lasu.
  •   Rodzaje okolicznika:

1. czasu

2. przyczyny

3. miejsca

4. celu

5. sposobu