Mianem neologizmu określa się wyraz nowo powstały w języku. Taki, który wcześniej nie był powszechnie używany ani odnotowywany w słownikach języka polskiego. Najczęściej neologizm zostaje utworzony na podstawie zwrotów już istniejących. Takich, które są już utarte i przyjęte w języku. Neologizmy pojawiają się zarówno w języku pisanym jak i w polszczyźnie mówionej. W mowie pozwalają często na lepszą ekspresję. Nierzadko stanowią także żart, albo sposób nowego określania pewnych rzeczy, zdarzeń, sytuacji w grupie określonych ludzi. Czasem stanowią obiegowy element języka, powszechny ale nie usankcjonowany słownikowo. Zdarza się często także, że poprzez używanie wchodzą do oficjalnego słownika i zyskują status "normalnych" słów. W języku pisanym również pozwalają na wyrażenie ekspresji twórcy. Są zabiegiem artystycznym, środkiem umożliwiającym poetycka stylizację. Neologizmy poetyckie często stanowią jednostkowe, niepowtarzalne "zlepki". Są wyrazami, których rozumienie umożliwia konkretny kontekst utworu, w którym zostały użyte. Neologizmów używało wielu poetów, między innymi Julian Julian G. Zapolska Żabusia, bohater epizodyczny; narzeczony Marii, kochanek Żabusi.
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - gimnazjum
Tuwim czy  Miron Miron M. Białoszewski Pamiętnik z powstania warszawskiego, bohater główny i narrator; można go utożsamiać z autorem
Wygląd: brak informacji w utworze
Życiorys: Ma 20 lat, mieszka razem z ...
Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum
Białoszewski. Sam wyraz neologizm powstał z łacińskich słów: "neo", które oznacza "nowy" oraz ze słowa "logos." To ostatnie oznacza "słowo."

Ze względu na powstawanie neologizmy podzielić można na:

  • słowotwórcze neologizmy, czyli takie, które powstały poprzez dodanie formantu do wyrazów już istniejących,
  • frazeologiczne neologizmy, utworzone dzięki złączeniu w nowy związek frazeologiczny nie funkcjonujących wcześniej razem wyrazów,
  • zapożyczenia powstałe poprzez przejęcie wyrazów z języka obcego,
  • znaczeniowe neologizmy, nie polegają na tworzeniu nowych wyrazów, ale na nadaniu wyrazom już istniejącym nowego znaczenia,