Rzeczownik – część mowy nazywająca rzeczy, obiekty, osoby, rośliny, zwierzęta, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne.

Czasownik – część mowy przedstawiająca dziejące się czynności.

Przymiotnik (odpowiada na pytania:, jaki? Jaka? Jakie? Czyj? Czyja? Czyje? Który? Która?) To część mowy określająca cechy i właściwości ludzi, zwierząt, przedmiotów...

Przysłówek - nieodmienna część mowy określająca cechy czynności, stany oraz inne cechy.

Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik, przymiotnik, liczebnik lub przysłówek i pełni ich funkcje w zdaniu.

Spójnik – nieodmienna część mowy. Spójnikami są wyrazy łączące słowa.

Liczebnik jest częścią mowy określającą liczbę, ilość, wielokrotność lub kolejność