22. Zdania wielokrotnie złożoneWskazanie zdania głównego, najbardziej niezależnego od zdań pozostałych i określenie relacji składniowych w obrębie pozostałych zdań:np. jest faktem, |że łaskawy pan lubił mieć wszystkich na oku |, lubił, |żeby wszyscy byli pod ręką |i wykonywali jego rozkazy, |które należało spełnić, |żeby nie narazić się na karę.|Takie zdanie, które jest zbudowane z co najmniej trzech wypowiedzeń składowych. Na przykład w poniższym zdaniu wielokrotnie złożonym możemy wyróżnić trzy wypowiedzenia składowe (poszczególne części zostały wyróżnione):Nie sądziłam, że praca, którą tak bardzo kochałam, przyniesie mi takie rozczarowanie.1 – nie sądziłam2a/2b – że praca przyniesie mi takie rozczarowanie3 – którą tak bardzo kochałam