21. Zdania złożone współrzędnie i podrzędnieWśród wypowiedzeń współrzędnie złożonych wyrównamy wypowiedzenia:a) łączne : - „Ania czyta i drapie się po głowie” – wypowiedzenie dwukrotnie złożone  1 … 2b) rozłączne:- „Andrzej pojechał do Warszawy, albo przyjdzie na obiad” – wypowiedzenie współrzędne rozłączne  1 < … > 2c) wynikowe :- „Andrzej jest pracowity, więc ma same piątki” – wypowiedzenie  1 > .. > 2d) przeciwstawne:- „Andrzej jest pracowity, ale ma złe oceny” – wypowiedzenie dwukrotnie złożone ze spójnikiem „ale” o charakterze przeciwstawnym 1 >…< 2e) wypowiedzenia wyłączające:- „Andrzej nie pójdzie do kina ani nie zagra w piłkę”  1 |…| 2f) synonimiczne :- „Przyjdę jutro czyli przyjdę 28 maja”  1 = 2Wypowiedzenia podrzędnie złożone dzielą się na:a) podmiotowe, w którym zdanie podrzędne nazywa niewyrażony w zdaniu nadrzędnym pogląd np. kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpadakopie – orzeczenie wpada – orzeczenie = ZDANIE DWUKROTNIE ZŁOŻONE ( 1…|2 ) – zdanie drugie jest zdaniem nadrzędnymZdania orzecznikowe wyrażają nie wyrażony w zdaniu nadrzędny orzecznik, odpowiadają na pytanie „jest kim?, czym? jest jaki?”: On jest tym, kim Ty chciałbyś być - ( 1…|2 ) – zdanie drugie jest zdaniem nadrzędnymZdania podrzędne przydawkowe zastępujące brakujące w zdaniu nadrzędnym przydawki, odpowiadające na pytania : jaki? Który? Czyj?:To jest książka, która należy do mojego ojca. Zdanie pierwsze jest zdaniem nadrzędnymPodrzędne zdania dopełnieniowe zastępują niewyrażone w zdaniu nadrzędnym dopełnienie, odpowiadają na pytania dopełnienia ( na pytania przypadków zależnych ):„ Powiem Ci, co on o Tobie powiedział” zdanie pierwsze jest zdaniem nadrzędnymPodrzędne okolicznikowe, zastępujące okoliczniki różnego typu, niewyrażone w zdaniu nadrzędnym,