Liczba pierwsza - liczba, która dzieli się tylko przez 1 i samą siebie nie dajac reszty - 2,3,5,7,11,13...

Liczba złożona - liczba, która dzieli się przez przynajmniej 3 liczby nie dając reszty - 4,6,8,9,10,12...

Liczby 0 i 1 nie należą do żadnej z tych grup.

Uwaga! Każda liczba podzielna przez 2 jest liczbą złożoną (oprócz 2)