Znany powszechnie autor polskiego hymnu narodowego, Józef Wybicki, żył w latach 1747 - 1822. Warto przypomnieć inne jego zasługi i osiągnięcia, bo przecież Mazurek Dąbrowskiego nie mógł być jego jedynym dziełem. Jak ważny jest Wybicki dla Polski i Polaków świadczy choćby fakt, że poświęcono mu muzeum w Będominie, gdzie przyszedł na świat. Przeniesiono je potem do Maniecznik i zmieniono nazwę na Muzeum Hymnu Narodowego. W Maniecznikach Wybicki spędził większą część swojego życia, tam wystawiał opery, do których układał libretta.

Józef Wybicki wiele pisał. Jego teksty miały pouczać i wychowywać. Z takim zamierzeniem tworzył tragedie, komedie, a także poezję. Utworami publicystycznymi wspierał politykę Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Brał tez udział w życiu politycznym kraju. W 1794 r. walczył w powstaniu kościuszkowskim razem z Janem Henrykiem Dąbrowskim, w 1797 r. współtworzył Legiony Polskie, wtedy właśnie powstała Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, czyli obecny hymn Polski, w 1806 r. w Wielkopolsce nawoływał do powstania. W dodatku działał przy reformach polskich szkół i sądownictwa. Możemy o nim z całością pewnością powiedzieć, że był wielkim patriotą. Oby takich Polaków rodziło się więcej!