Adam Asnyk - poeta i dramatopisarz epoki pozytywizmu, urodził się 11 IX 1838 r. w Kaliszu jako syn zamożnego kupca. Studiował w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, medycynę w Warszawie i we Wrocławiu, filozofię w Paryżu i nauki społeczne w Heidelbergu (1866 - doktorat z filozofii).

 Biografia Adama Asnyka świadczy o jego zaangażowaniu w życie społeczne i polityczne. Działał w konspiracji przedpowstaniowej, za co w 1860 r. został uwięziony w Cytadeli. W czasie powstania styczniowego Asnyk był związany ze stronnictwem "czerwonych" i tzw. "wrześniowym" Rządem Narodowym.  

Po powrocie z popowstaniowej emigracji w 1867 r. Adam Asnyk zamieszkał we Lwowie, a potem w Krakowie, z którym związał swoje dalsze życie. Wydawał pismo "Nowa Reforma" propagujące idee pracy organicznej i demokratyzacji.  Zasiadał w Radzie Miejskiej Krakowa, był posłem na galicyjski Sejm Krajowy, działał w Towarzystwie Oświaty Ludowej. Adam Asnyk odbył liczne zagraniczne podróże (Francja, Anglia, Szwajcaria, Niemcy, Włochy, Tunezja, Algieria, Cejlon, Indie), a także częste wyprawy w Tatry. Zmarł 2 VIII 1897 r. w Krakowie.

Twórczość Adama Asnyka rozwinęła się po powstaniu. Pierwsze wiersze (1864-65) wyrażały wewnętrzne rozterki, niezgodę na klęskę i poszukiwanie jej przyczyn ("Odpowiedź", "Julian Apostata", "Pod stopy krzyża", "W zatoce Baja", poemat "Sen grobów"). Adam Asnyk to poeta epoki przejściowej.  Choć dokonuje rozrachunku z romantycznymi ideałami i literaturą, pozostaje wierny tendencjom niepodległościowym. Proponuje korzystać z dawnych wartości ("siły ducha") w nowej epoce którą także doceniał ( "Do młodych"). Adam Asnyk pisał również refleksyjne erotyki ("Między nami nic nie było"), a także wiersze o tematyce tatrzańskiej (cykl "W Tatrach"). Twórczość Adama Asnyka osiągnęła swój punkt kulminacyjny w cyklu 30 sonetów "Nad głębiami" (1883-1894) zawierającym spójny system filozoficzny dotyczący losu świata i historii.