Adam Mickiewicz - największy poeta polskiego romantyzmu, uznawany za jednego z wieszczów narodowych. Biografia Adama Mickiewicza jest charakterystyczna dla epoki, w której żył.

Adam Mickiewicz urodził się 24 XII 1798 r. w Zaosiu koło Nowogródka (na terenie dzisiejszej Białorusi) w rodzinie drobnoszlacheckiej. Wykształcenie zdobywał w szkole dominikanów w Nowogródku i na Uniwersytecie Wileńskim (1815-1819). Jako student działał w tajnym Towarzystwie Filomatów ("miłośników wiedzy"). Następnie pracował jako nauczyciel w Kownie (1819-1823) i zaczął rozwijać swą twórczość . Adam Mickiewicz w tym okresie poznał swą wielką niespełnioną miłość, Marylę Wereszczakównę.

Początek emigracji w biografii Adama Mickiewicza

W wyniku procesu filomatów rozpoczętego w 1823 r. przez władze carskie Adam Mickiewicz został aresztowany, a w następnym roku skazany na wygnanie do Rosji (nie powrócił już do ojczyzny). Podróżował po rosyjskim imperium (Odessa, Krym, Moskwa, Petersburg). Udało mu się je opuścić dzięki pomocy przyjaciół i w latach 1829-1831 zwiedzał kraje europejskie (Niemcy, Szwajcaria, Czechy, Włochy). 

Wiadomość o wybuchu powstania listopadowego dotarła do Adama Mickiewicza w Rzymie. Jego próba przedostania się do walczącej ojczyzny nie powiodła się, działał natomiast w kręgach popowstaniowej Wielkiej Emigracji.

Działalność naukowa i polityczna w biografii Mickiewicza

Od 1832 r. Mickiewicz przebywał w Dreźnie, potem osiadł w Paryżu. Tam w 1834 r. poślubił Celinę Szymanowską, jednak małżeństwo nie było szczęśliwe.  We Francji Adam Mickiewicz rozpoczął karierę naukową - wykładał literaturę słowiańska na uniwersytecie w Lozannie (1839-40) i w Collège de France (1840-44). 

W kolejnych latach znalazł się pod wpływem Andrzeja Towiańskiego - mistyka, uważającego się za mistrza nowej wiary. Mickiewicz działał w Kole sprawy Bożej utworzonym przez Towiańskiego, za co jego wykłady zostały zawieszone. Od czasu wiosny ludów w 1848 r. był zaangażowany w działalność polityczną. 

Organizował legion polski we Włoszech, wydawał rewolucyjne pismo "Trybuna Ludów". Adam Mickiewicz w czasie wojny krymskiej udał się z misją do Konstantynopola, gdzie w wyniku epidemii cholery zmarł 26 XI 1855 r.

Adam Mickiewicz - twórczość

Twórczość Adama Mickiewicza jest ściśle związana z kolejnymi etapami jego życiorysu. W twórczej biografii Adama Mickiewicza można wyróżnić cztery etapy:

-  okres wileńsko-kowieński (1818 r. - debiut poetycki wierszem "Zima miejska" , 1820 r. - "Oda do młodości", 1822 r. - "Poezje" t. I ("Ballady i romanse"), 1823 r. - "Poezje" t. II ("Dziady" cz. II, "Dziady" cz. IV, "Grażyna"); 

- okres rosyjski(1826 r. - "Sonety odeskie", "Sonety krymskie", 1828 r. - "Konrad Wallenrod"); 

- okres rzymsko-drezdeński(1831 r. - liryki rzymsko-drezdeńskie m.in. "Reduta Ordona", "Śmierć pułkownika"), 1832 r. - "Dziady" cz. III, "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego"; 

- okres paryski(1834 r. - "Pan Tadeusz", 1839/40 r. - liryki lozańskie).