Adam Zagajewski - poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Urodził się 21 VI 1945 r. we Lwowie, ale w tym samym roku jego rodzice w wyniku akcji repatriacyjnej osiedli w Gliwicach. Studiował w Krakowie - filozofię i psychologię na UJ, pracował jako asystent na AGH oraz w redakcjach czasopism.

 Zadebiutował w czasie studiów w 1967 r. Adam Zagajewski współtworzył Grupę Poetycką "Teraz", został jednym z czołowych przedstawicieli poetyckiego pokolenia Nowej Fali w Krakowie (był współautorem książki "Świat nie przedstawiony" prezentującej program tego ruchu artystycznego).

Ważnym punktem w biografii Adama Zagajewskiego  było zaangażowanie w działalność opozycyjną. W 1975 r. podpisał list otwarty wyrażający sprzeciw wobec zmian Konstytucji PRL , w konsekwencji nałożono na niego zakaz druku. Odtąd był związany z niezależnym ruchem literackim i publikował w drugim obiegu.  Od 1982 r. Adam Zagajewski mieszkał w Paryżu, gdzie kontynuował twórczość literacką (publikacje m.in. w paryskiej "Kulturze" i "Zeszytach Literackich"). W 2002 r. wrócił na stałe do kraju.

Adam Zagajewski - twórczość

Twórczość Adama Zagajewskiego w początkowym etapie (zbiory poetyckie "Komunikat" i "Sklepy mięsne") odzwierciedlała postulaty Nowej Fali - wyrażanie prawdy o rzeczywistości i demaskowanie zakłamania oficjalnego języka. Kolejny tom "List. Oda do wielości" zawiera wiersze o odmiennej tematyce i poetyce, które odtąd stały się charakterystyczne dla  jego twórczości. 

Adam Zagajewski tworzy poezję refleksyjną, pełną metafor i odwołań do filozofii, literatury i malarstwa. Kontempluje zmienność rzeczywistości i ról egzystencjalnych, różnorodność wariantów życia. Inne tomy wierszy Adama Zagajewskiego: "Jechać do Lwowa", "Płótno", "Ziemia ognista", "Trzej aniołowie", "Pragnienie", "Powrót", "Anteny", "Niewidzialna ręka". 

Adam Zagajewski jest autorem także kilku powieści ("Ciepło, zimno", "Słuch absolutny", "Cienka kreska") oraz licznych esejów. Uhonorowany wieloma prestiżowymi nagrodami literackimi, jego poezję przetłumaczono na wiele języków.