Apokalipsa świętego Jana to księga zamykająca Nowy Testament, a tym samym całe Pismo Święte. Jest najbardziej tajemniczą ze wszystkich ksiąg biblijnych. Została napisana przez świętego Jana na wyspie Patmos w roku 96 n.e.

Święty Jan był tam zesłany tam przez cesarza Domicjana, który prześladował wyznawców Chrystusa. Objawienie mówi o walce dobra ze złem i ostatecznym zwycięstwie Chrystusa.

Objawienie jest pełne wizyjnych obrazów i niezwykłych symboli, takich jak:

 • Abbadon - to imię złego anioła, który panuje w Otchłani, kryjówce szatana
 • Alfa i Omega - pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego ; symbolizuje tutaj koniec i początek, odnosi się to do Chrystusa.
 • Baranek - jest to zwierze ofiarne, symbolizuje tutaj Chrystusa, jako tego, który oddał swe życie w ofierze.
 • Babilon - tutaj oznacza Rzym, jako złe miasto grzechu, w którym śmierć poniosło wielu wyznawców Chrystusa.
 • Czterech jeźdźców na koniach: pierwszy jeździec na białym koniu symbolizuje ostateczne zwycięstwo dobra i pokoju; drugi jeździec na czerwonym koniu, symbolizuje wojnę; jeździec na czarnym koniu symbolizuje głód, czwarty jeździec siedzi na koniu barwy trupio bladej i symbolizuje on śmierć.
 • Księga z siedmioma pieczęciami - symbolizuje losy świata, wyroki boskie jego dotyczące,
 • Oblubieniec i oblubienica - to Chrystus i lud boży, Kościół.
 • Smok - to szatan, atakujący Chrystusa i jego wyznawców.
 • Siedem gwiazd - to siedmiu biskupów kościołów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei, do których św. Jan kieruje krótkie listy w początkowej części Objawienia.
 • Siedem świeczników - to siedem kościołów, na czele, których stoją biskupi, którzy zostali przedstawieni, jako gwiazdy.
 • Żniwasymbol Sądu Ostatecznego
 • Winobranie - symbolizuje ostateczny rozrachunek Boga z ludźmi, Sąd Ostateczny.
 • Wąż - symbolizuje szatana, jako tego, który kusi i nakłania do grzechu.