Tytuł księgi oznacza z języka greckiego: objawienie, odsłonięcie. Teksty w rodzaju apokaliptycznych dotyczą właśnie przyszłości, zawierają wizje na temat tego, co ma nadejść. Księga autorstwa św. Jana nosi taki tytuł, ponieważ zawiera wizję końca świata i losu ludzkości. Powstała na wyspie Patmos, ok. 64 r. n.e., w okresie panowania cesarza Nerona.

W tej księdze biblijnej jest wiele symboli i alegorii, trudnych do zinterpretowania, choćby ze względu na podjęty temat. Nikt z nas nawet nie może sobie wyobrazić, jak naprawdę będzie wyglądał koniec świata. Udało się jednak wielu symbolom przypisać ich znaczenia. Ogólnie rzecz biorąc w Apokalipsie została opisana historia walki dobra ze złem, Boga z szatanem i triumfu dobra nad złem. Bestia zostaje bezpowrotnie strącona w otchłań, a dusze ludzi pobożnych i bogobojnych żyją w nieustannym szczęście w Niebieskim Jeruzalem.

Pod względem gatunkowym księga ta należy do tekstów wizyjnych, dla których wzorem jest Księga Daniela. Biblijny Daniel był prorokiem. Już w jego tekstach odnaleźć można charakterystyczną dla apokalipsy św. Jana atmosferę grozy, niesamowitości, napięcia. Treść jest wypełniona niejasnymi wizjami, w których występują tajemnicze postacie oraz potwory. Grozę budzi zwłaszcza bestia - symbol szatana.

Apokalipsa to księga adresowana do chrześcijan z Azji Mniejszej, ale ma ona charakter ponadczasowy i jest nadal aktualna. Kolejne pokolenia odczytują w niej nowe sensy, ma ona uniwersalny charakter. Można powiedzieć, że w Apokalipsie przedstawiono dzieje ziemi w wymiarze kosmicznym, ponadczasowym. W Apokalipsie kategoria czasu przestaje istnieć, wszystko pogrąża się w bezmiernej szczęśliwości, spowodowanej ujarzmieniem zła, rodzącego chaos, i nastaniem Królestwa Bożego.

Dla wszystkich czytelników Biblii Apokalipsa jest najbardziej tajemniczą księgą Nowego Testamentu. Ma bogatą symbolikę liczb, barw, występują w niej symboliczne zwierzęta, przedmioty (np. kadzielnica), mamy nawet symboliczne miasto - Jeruzalem Niebieskie. Nic dziwnego, że jest to także księga, do których chętnie nawiązują twórcy literatury. W literaturze polskiej motywy apokaliptyczne pojawiają się szczególnie w okresie II wojny światowej, która została w niej określona jako czas "apokalipsy spełnionej", a ludzi, dla których wojna stała się przeżyciem pokoleniowym, nazwano "pokoleniem apokalipsy spełnionej".

Dla współczesnego człowieka nie zmieniło się zasadnicze znaczenie słowa "apokalipsa". Oznacza ono katastrofę, nieszczęście, wydarzenie niezwykle smutne, tragiczne. Na przykład współczesną apokalipsą był zamach terrorystyczny w Nowym Jorku, podczas którego zginęły tysiące niewinnych ludzi. W biblijnej apokalipsie opisana została zbiorowa masakra ludzkości w okresie, w którym kończy się świat dotknięty bożym gniewem. Podobnie makabryczne wydarzenia do dziś nazywamy apokalipsą.

Motywy apokaliptyczne w literaturze polskiej - przykłady nawiązań

- Z. Krasiński "Nie-boska komedia"

- J. Słowacki "Uspokojenie"

- A. Mickiewicz III cz. "Dziadów"

- J. Kasprowicz "Hymny"

- Z. Herbert "U wrót doliny"

- Z. Herbert "Sprawozdanie z raju"

- T. Konwicki "Mała apokalipsa"

- Cz. Miłosz "Piosenka o końcu świata"

- U. Eco "Imię róży"

Symbolika księgi

- symbolika zwierząt:

lew - triumf

wąż - szatan

wół - siła

orzeł - zręczność

4 zwierzęta - 4 strony świata

smok - zło

zwierze z ludzką twarzą - śmierć

- symbolika liter i cyfr

Alfa i Omega - początek i koniec

4 - liczba ziemska, wymierna, materialna

7 - liczba mistyczna i tajemnicza

7 gwiazd - Aniołowie 7 kościołów - kapłani

7 świeczników - 7 kościołów

7 pieczęci - symbol wyroków Bożych

7 czaszek - plagi zesłane na świat

7 głów szatana - pełnia zła

7 lamp - 7 darów Ducha św.

12 gwiazd - 12 pokoleń Izraela

666 - znak szatana

3 - Trójca Święta

44 - liczba mistyczna

12 - Apostołowie

24 starców - 24 świętych ze Starego Testamentu

Czterej jeźdźcy Apokalipsy

jeźdźca na białym koniu - symbolizuje zwycięstwo ewangelii

jeździec na koniu barwy ognia - symbolizuje wojnę

jeździec na czarnym koniu z wagą w ręce - symbolizuje głód

jeździec na koniu trupio białym - śmierć

Symbolika barw

purpura - upokorzenie

biel - czystość i szlachetność

Symbolika przedmiotów

pieczęć - zakończenie, wyrok

łuk - magiczna moc

waga - sprawiedliwość

złote wieńce - dostojeństwo

Inne symbole apokaliptyczne

Anioł - Biskup kościoła

drzewo oliwne - sprawiedliwość

Babilon - symbol miasta grzechu i obłudy

jezioro ognia - piekło

bestia - antychryst

Baranek - Chrystus, zbawiciel, odkupiciel

morze - dystans

skrzydła - kosmos

człowiek - mądrość

niewiasta - Maryja, lud Boży

rogi - siła

księżyc - nieumiejętność

pustynia - czas odpoczynku i próby