Dzieje Apostolskie

Dzieje Apostolskie opowiadają o gminach zakładanych przez pierwszych chrześcijan, jak również o rozgłaszaniu Dobrej Nowiny w krajach północnej części Morza Śródziemnego, relacjonują historię z życia apostołów Piotra i Pawła, natomiast o pozostałych apostołach jedynie napominają. Dzieje Apostołów obejmują trzynaście lat, poczynając od powstania pierwszego Kościoła w czasie zesłania Ducha Świętego, a kończąc na uwięzieniu świętego Pawła w mieście Rzym. Dzieje Apostolskie zostały spisane przez Ewangelistę Łukasza, kompana oraz ucznia świętego Pawła z Tarsu, bohatera wielu historii biblijnych.

Listy Apostolskie

Listy Apostolskie składają się z trzynastu listów świętego Pawła oraz jednego listu anonimowego zwanego Listem do Hebrajczyków, listu Jakuba, dwóch listów świętego Piotra, jednego listu Judy. Tworzone były na potrzeby gmin zakładanych przez pierwszych chrześcijan. Odnajdziemy w nich prawdę o Bogu oraz Dobrej Nowinie, ponadto liczne rady potrzebne w życiu oraz dotyczące zachowania, wzorców moralnych oraz obyczajowych Wespół z Dziejami Apostolskimi, są podstawowym źródłem historycznym dotyczącym wiadomości o pierwszym Kościele.

Apokalipsa świętego Jana

Apokalipsa świętego Jana jest to księga prorocza, będąca wizją przedstawiającą za pomocą mistycznych symboli przyszłe losy ludzkości oraz koniec świata.