1. Przepowiednia Temidy.
 2. Wesele bogini morskiej Tetydy i księcia tesalskiego Peleusa
 3. Pojawienie się bogini Eris z jabłkiem niezgody.
 4. Wyrok Parysa - zwycięstwo Afrodyty.
 5. Udział Parysa w zawodach w Troi.
 6. Pobyt na dworze królewskim Priama.
 7. Pobyt na dworze Menelaosa.
 8. Uprowadzenie powierzonej Parysowi Heleny.
 9. Wypowiedzenie wojny.
 10. Przygotowania do wojny - brak w szeregach Achillesa
 11. Poszukiwania Odyseusza.
 12. Achilles na polu bitwy.
 13. Wysłanie posłów Mnelaosa i Odyseusza.
 14. Zdecydowana odmowa Trojan.
 15. Przygotowanie działań wojennych.
 16. Znieważony Achilles zaprzestaje walki.
 17. Bitwy i pojedynki bez Achilllesa
 18. Śmiały atak Hektora
 19. Patroklos walczący w zbroi Achillesa.
 20. Śmierć Patroklosa
 21. Achilles staje do walki.
 22. Pojedynek Achillesa z Hektorem
 23. Hańba Hektora
 24. Priam prosi o wykup ciała Hektora
 25. Pogrzeb Hektora
 26. Parys zabija Achillesa
 27. Kłótnia Ajaksa i Odyseusza
 28. Śmierć Parysa
 29. Helena pomaga ukraść palladion
 30. Ucieczka Greków.
 31. Drewniany koń w Troi.
 32. Zwycięstwo Greków
 33. Zgoda pomiędzy Heleną a Menelaosem