Początkowy fragment "Księgi Rodzaju" jest według religioznawców zapisem mitu genezyjskiego ( czyli wyjaśniającego powstawanie świata) starożytnego Izraela. Taki właśnie mit można odnaleźć w każdej kulturze, ponieważ nie jest możliwa mitologia, która ni wyjaśnia tajemnic, związanych z pochodzeniem życia i człowieka.
Czytając Pismo Święte można napotkać na dwie wersje opisu stworzenia świata. Pierwsza z nich tak prezentuje początki świata: jego stworzenie miało trwać sześć dni - Bóg stwarzał wszystkie elementy wszechświata powołując je do życia słowami; następnie nazywał je. Tak więc na początki powstawała jakaś materia, a potem była nazywana. Po nazwaniu rzeczy w Biblii zawarte jest powiedzenie: "A Bóg widział, że były dobre".
Pierwszy dzień, kiedy Bóg zaczął stwarzać świat w Biblii zapisany jest słowami: "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię". Nie wiemy jednak tak naprawdę, czy było coś przed tym stworzeniem, czy istniała jakaś materia - jest to przedmiotem dociekań teologów. Jest tutaj opisana ziemia jako chaos, który zalany jest wodą, panują tu ciemności. Bóg rzekł: "Niech stanie się światłość". Tak został oddzielony dzień od nocy, ciemność od światła. Drugi dzień to oddzielenie nieba od ziemi - które jest widoczne na sklepieniu niebieskim, otoczonym przez wodę. W trzecim dniu Bóg pozwolił wynurzyć się spod wody wszystkim lodom, które do tej pory zanurzone były w wodzie. Wtedy też powołał do życia rośliny. Czwartego dnia powstało słońce, księżyc i gwiazdy, a Bóg nakazał im rządzić dniem i nocą. W piątym dniu Bóg stworzył zwierzęta, żyjące w wodzie oraz wszelkie ptactwo. Szóstego dnia Bóg stworzył zwierzęta, żyjące na lądzie; wówczas powiedział: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi". Siódmy dzień był dla Boga dniem odpoczynku.
W dalszej części Pisma świętego jest zapisana inna wersja stworzenia świata; różni się ona od pierwszej pod różnymi względami: najważniejszym z nich jest opis stworzenia człowieka. Ta druga wersja dotyczy przede wszystkim stworzenia człowieka. Według niej człowiek żył na ziemi jeszcze przed roślinami, ulepiony był "z prochu ziemi". To właśnie dla człowieka stworzył Bóg rajski ogród, zwany Edenem. Znajdował się on na wschodzie - jest to miejsce najbardziej święte w wielu mitologiach. W Edenie, w centrum ogrodu, rosły dwa drzewa - jedno życia, drugie - zakazane. Było to drzewo wiadomości złego i dobrego. Dopiero potem Bóg stworzył zwierzęta, które nazywał człowiek. Na samym końcu, kiedy Bóg zobaczył, że człowiek jest samotny, wyjął mu we śnie żebro i z niego stworzył kobietę.
Tak oto Biblia przedstawia fascynujące dzieło stworzenia świata. Widoczne jest w nich podobieństwo do mitów greckich i mezopotamskich, szczególnie w miejscu, gdzie ziemia była chaosem i wodą. Stworzenie świata leży w naszej świadomości bardzo głęboko, na płaszczyźnie mitu. Przetrwał on w kulturze ludzkiej bardzo długo. Jako mit jest obecny również w nauce, co jest zupełnie zaskakujące. W XIX wieku Karol Darwin odkrył i opisał teorię ewolucji; sprawiła ona, że przestano wierzyć, że świat powstał w taki sposób, jak opisuje go Biblia. Nauka znalazła więc bardziej rozumowe i racjonalne wytłumaczenie genezy naszego wszechświata. Niemniej jednak na pograniczach nauki znajduje się grupa ludzi - kreacjoniści, którzy bronią jako słusznej prawdy biblijnej o stworzeniu świata. Wiadomo, że ewolucjonizm starał się pogodzić swoje założenia z Pismem świętym. Bardzo wymowny jest w tym świetle fakt, że opis biblijny zgadza się z założenia mi naukowymi w kwestii kolejności powstawania na ziemi różnych form życia.