Faszyzm we Włoszech jako system totalitarny rozwinął się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Na czele ruchu stanął Benito Mussolini.

Faszyzm we Włoszech - dojście do władzy

Faszyzm we Włoszech pojawił się jako wyraz niezadowolenia społeczeństwa, kryzysu kapitalizmu i recesji, jakie nastąpiły po I wojnie światowej. Faszyzm powstał jako opozycja wobec działań socjalistów i komunistów. We Włoszech skupiał się na idei korporacjonizmu, totalitaryzmu, nacjonalizmu, militaryzmu oraz antykomunizmu.

Początków faszyzmu we Włoszech należy upatrywać w osobie Benito Mussoliniego, który niedługo po wojnie zaczął skupiać wokół siebie żołnierzy frontowych skupionych w stowarzyszeniach.

W 1919 r. Mussolini ogłosił manifest faszystowski. Żądał utworzenia Zgromadzenia Ustawodawczego, głosowania powszechnego od 21 roku życia, prawa do głosowania kobiet, emerytury od 55 roku życia, ośmiogodzinnego dnia pracy, płacy minimalnej, konfiskaty majątków kościelnych, poprawy bytu robotników, autonomii lokalnej, zniesienia policji politycznej, zakazu spekulacji na giełdzie. Skupiał się na jedności narodu i głosił idee Wielkich Włoch, nawiązując tym samym do Imperium Rzymskiego.

Zaczęły powstawać zbrojne faszystowskie bojówki, zwane czarnymi koszulami. Rozpoczęła się walka lewicy z prawicą, przybierając formę niemal wojny domowej. 24 października 1922 r. Mussolini wydał rozkaz marszu na Rzym. Do rozlewu krwi nie doszło, gdyż król Włoch Wiktor Emmanuel III zdecydował się powierzyć Mussoliniemu funkcję premiera. Mussolini powołał Wielką Radę Faszystowską, rozpoczynając tym samym okres dyktatury faszystowskiej we Włoszech.

Faszyzm we Włoszech - okres dyktatury

Mussolini bezwzględnie rozprawiał się ze swoimi wrogami politycznymi. W 1924 r. zamordowano Giacomo Matteottiego - lidera socjalistów włoskich. Wprowadzono cenzurę prasy, zakazano działania wszystkich partii poza faszystowską.

Od 1928 r. Wielka Rada Faszystowska pełniła funkcję zwierzchnią nad parlamentem. Rok później Mussolini zaakceptował niezależność Stolicy Apostolskiej, uznając religię rzymskokatolicka za religię państwową i wydzielając z Rzymu niezależne państwo - Watykan. W zamian za to Mussolini zyskał akceptację reżimu faszystowskiego przez Kościół.

Lata 30. przyniosły rozwój ekonomiczny Włoch i dążenia imperialistyczne, wynikiem czego była m.in. wojna w Etiopii. W roku 1936 Włochy zawarły pakt z Niemcami, stając się sojusznikiem Hitlera w jego walce o władzę w Europie. Spowodowało to klęskę militarną Włoch. W 1943 r. Mussolini został odwołany z funkcji premiera, a następnie aresztowany. Tym samym zakończył się okres dyktatury faszyzmu we Włoszech.