Benjamin Franklin był jednym z założycieli Stanów Zjednoczonych. Był przede wszystkim politykiem, ale także uczonym i pisarzem, a w latach młodości - drukarzem. Przynależał do loży wolnomularskiej.

Benjamin Franklin urodził się w 1706 r. w Bostonie w niezamożnej rodzinie. W wieku 17 lat przeniósł się do Filadelfii, gdzie rozpoczął pracę jako drukarz. W 1724 r. na krótko wyjechał o Londynu. Po powrocie założył własne wydawnictwo, prowadził działalność na rzecz miasta. W 1751 r. otworzył Academy of Pennsylvania. W 1736 r. został członkiem zgromadzenia Pensylwanii, natomiast w radzie miasta Filadelfia zasiadał od 1751 r. 

W latach 60. dużo przebywał w Anglii, gdzie bronił praw kolonii w zakresie opodatkowania. Kiedy w 1774 r. doszło do wydarzeń znanych pod nazwą "herbatka bostońska" przebywał w Londynie, nie zdołał jednak wspomóc kolonii. Po powrocie do Ameryki w 1775 r. został wybrany delegatem na Drugi Kongres Kontynentalny, na którym 4 lipca 1776 r. uchwalono Deklarację Niepodległości. 

Benjamin Franklin pełnił na nim funkcję Poczmistrza Generalnego Stanów Zjednoczonych. Pozyskał finansowe wsparcie Francji dla działań kolonii, a 6 lutego 1778 r. wraz z Arthurem Lee oraz Silasem Deane’m podpisał francusko-amerykański traktat sojuszniczy. Został ministrem pełnomocnym we Francji. 

Po zwycięstwie nad Brytyjczykami został oddelegowany do negocjowania traktatu pokojowego. 3 września 1783 r. w Paryżu podpisano traktat wersalski. We wrześniu 1785 r. Benjamin Franklin powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie został przewodniczącym Najwyższej Rady Wykonawczej Stanu Pensylwania.

Poza polityką Benjamin Franklin zaistniał także na polu naukowym. Zajmował się teorią zjawisk elektrycznych, uważany jest za wynalazcę piorunochronu.

Benjamin Franklin zmarł 17 kwietnia 1790 r. w Filadelfii.