ANTONI TYZENHAUZ

(1733  -1785)

Zarządca majatkow królewskich Stanisława Augusta Poniatowskiego na Litwie. Zarządzając majatkami królewskimi powiększył ich dochody przez zwiększanie obciążeń chłopów (przywrócił pańszczyznę).

Tuż przed upadkiem Rzeczpospolitej podjął próbę ratowania gospodarki.

  •   wybudował w Grodnie i okolicach kilkadziesiąt fabryk i manufaktur (w których zatrudniał 3 tys. pracowników)
  •   Grodnu starał się nadać charakter stolicy - zało­żył teatr, korpus kadetów, szkołę lekarską.
  •   wybudował kanał przecinający Puszczę Białowieską, nazwany Kanałem Tyzenhauzowskim
  •   na terenie Puszczy Białowieskiej zajął się regulacją rzek
  •   1765 podskarbi nadworny litewski
  •   1767 wszedł w skład delegacji Sejmu powołanej w celu określenia ustroju Rzeczypospolitej
  •   1780 na skutek dyplomacji zaborcow został zdymisjonowany a jego 15-letnia działalność popadła w ruinę

Nieumiejęt­na polityka gosp. T. dopro­wadziła do zrujnowania majatków krolewskich. Do upadku znacze­nia Tyzenhausa przyczyniły się rów­nież intrygi zaborców.