Wśród starożytnych Greków panowało przekonanie, że tężyzna i kondycja ciała jest ogromnie istotna. Stawiali ją na równi z rozwojem i kondycją umysłu i ducha. Uprawianie gimnastyki, dbałość o sprawność ciała rozwijało osobowość człowieka, prowadziło do formowania jego umysłowych i duchowych zalet, takich jak: odwaga, wytrwałość, szlachetność, samodyscyplina. Wiązało się to z koniecznością respektowania przez uprawiających sport precyzyjnych zasad. Starożytni interesowali się różnymi dyscyplinami sportowymi nie tylko z racji uroczystości świątecznych , lecz także w codzienności.

Kult bóstw przez Greków przejawiał się między innymi właśnie w organizowaniu igrzysk. Te współzawodnictwa sportowe znane były nie tylko w Grecji, stąd udział w zawodach brali również przybysze z różnych dalekich stron. Najbardziej znane i najważniejsze zawody organizowane one były na cześć boga Zeusa. Odbywały się w miejscowości Olimpia. Znajduje się ona na półwyspie Peloponez, który leży na południu Grecji. Igrzyska Igrzyska w starożytnej Grecji zawody sportowe stanowiące część uroczystości religijnych ku czci jakiegoś boga. Najsłynniejsze odbywały się w Olimpii, ku czci Zeusa, co cztery lata (od 776 r. p.n.e. ... Czytaj dalej Słownik historyczny w Olimpii urządzano co  cztery Cztery Liczba cztery symbolizuje wszechświat materialny, cztery pory roku, cztery strony świata, cztery kwadry księżyca, cztery wiatry, cztery wieki ludzkości, cztery rzeki Hadesu, cztery konie ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich lata. Pierwsze odbyły się w roku 776 p.n.e. Inne miały miejsce także w miejscowości Nemea oraz w Delfach. Jako element kultu, zawody sportowe podlegały konkretnym i precyzyjnym zasadom , których przekroczenie traktowano jako znieważenie świętości i zniewagę konkretnego boga lub bogini. Na  czas Czas jedna z podstawowych (obok przestrzeni) kategorii organizujących świat przedstawiony w dziele literackim. Porządkuje ona zdarzenia pod względem chronologicznym na różnych poziomach utworu, np. ... Czytaj dalej Słownik terminów literackich igrzysk zaprzestawano i przerywano wszelkie wojny, oznajmiając "święty rozejm". Charakterystyczną cechą igrzysk, było to, że zawodnikami posiadającymi prawo do wzięcia w nich udział mogli być jedynie mężczyźni. Co więcej nawet publiczność mogli stanowić wyłącznie mężczyźni. Etapem rozpoczynającym zawody sportowe były obrzędy sakralne związane z kultem boga Zeusa. Potem zaczynały się właściwe zawody. Rywalizowano między innymi w biegu ( na odległość mniej więcej jednego okrążenia stadionu), rzucie oszczepem i dyskiem , oraz w skoku w dal. Szczególną dyscyplina były zapasy, w których chodziło o to by jedynie powalić konkurenta na ziemię. Jednak najbardziej znaną i lubianą konkurencją były zawody wyścigowe konnych zaprzęgów. Zawodnicy , którzy wygrali dane konkurencje w nagrodę uzyskiwali wieńce z gałązek oliwy, które rosły w gaju boga piorunów. Jednak o wiele ważniejszą nagrodą , o którą tak naprawdę walczono i której najbardziej pożądano była sława i chwała jaką zyskiwali zwycięzcy igrzysk. Wieści o nich roznosiły się po całej Grecji a ojczyzny zawodników czciły ich jak bohaterów, śpiewając o nich pieśni lub nawet fundując im pomniki.

W dzisiejszych czasach, z tamtych starożytnych zawodów pozostało niewiele. Rozgrywane dziś zawody noszą miano olimpiad. Różnią się one w wielu kwestiach od tych pierwszych , greckich igrzysk. Podstawowa polega na tym, że dziś zawody mają miejsce w różnych miejscach, w wielu krajach. Pozbawione są też wymiaru religijnego , jaki u starożytnych był nieodłączny. Dziś igrzyska inicjuje rozpalenie ognia olimpijskiego oraz uroczystą galą, nieraz niezwykle widowiskową i huczną. Poza tym nie ma już ograniczeń związanych z płcią zawodników: prawo do tego mają tak samo mężczyźni i kobiety. Wprowadzono również sporo konkurencji , wcześniej nie znanych. Przykładem jest piłka nożna. Wyróżnia się igrzyska letnie i zimowe. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin nie otrzymują już wieńców lecz nagrody finansowe, medale ( złote, srebrne i brązowe) a także puchary. Mimo że są mistrzami w danych konkurencjach nie zaznają już sławy bohaterów jak niegdysiejsi mistrzowie igrzysk.

Jednakże mimo wymienionych rozbieżności, igrzyska posiadają też sporo podobieństw, jak chociażby to że nadal rozgrywane są w odstępach czteroletnich, i że ich uczestnicy pochodzą z różnych krajów. Z kolei same dyscypliny również nawiązują do tych starożytnych, szczególnie pięciobój. Bezpośrednie odniesienie do greckiej olimpiady stanowi ogień olimpijski, rozpalany od tego, który członkowie sztafety biegnącej z Olimpii przynoszą ze sobą.