Mieszko II Lambert był królem Polski z dynastii Piastów w latach 1025 - 1031. Był synem swojego poprzednika - Bolesława I Chrobrego.

Lambeert urodził się w 990 roku. Zmarł 10 lub 11 maja 1034 roku. 

Mieszko II Lambert, aby przejąć władzę w państwie wypędził z kraju swoich dwóch innych braci. 

Zorganizował dwa niszczycielskie najazdy na Saksonię w 1028 roku  i 1030 roku. Następnie prowadził wojny obronne przeciw Niemcom, Czechom i Rusi Kijowskiej. Opuścił kraj w 1031 roku  w wyniku kolejnej wyprawy króla niemieckiego - Konrada II Starszego  na ziemie polskie, oraz po ataku książąt ruskich, którzy pomogli na polskim tronie osadzić jego brata Bezpryma. Następnie uszedł do Czech, gdzie został uwięziony przez księcia Udalryka ( księcia Czech ). Odzyskał władzę w 1032 roku  jako książę jednej z trzech dzielnic. Zjednoczył państwo, ale nie udało mu się odtworzyć stabilnych struktur władzy. Za jego czasów od Polski odpadły nabytki terytorialne Bolesława Chrobrego takie jak: 

  • Milsko
  • Łużyce
  •  Grody Czerwieńskie  
  • Morawy
  • (  być może ) Słowacja