Mieszko I (ur. 922-945, - 992)

Ok. 960 r. podbój Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza

966 r. - Chrzest Polski

972 r. - Zajęcie Pomorza Zachodniego, zwycięstwo pod Cedynią,

973 r. - zjazd w Kwedlinburgu,

981 r. - utrata Grodów Czerwieńskich

990 r. - wojna z Czechami i zajęcie Małopolski i Śląska,

991/992- "Dagome iudex"

Bolesław Chrobry (992-1025)

997 r. - misja pruska i śmierć męczeńska św. Wojciecha,

999 r.- kanonizacja św. Wojciecha,

1000 r. - Zjazd gnieźnieński,

1003 r. - interwencja czeska Bolesława i krótkie jego panowanie w tym kraju,

1002 - 1018 - wojny polsko - niemieckie które kończy pokój w Budziszynie,

1018- wyprawa kijowska zakończona przyłączeniem Grodów Czerwieńskich,

1025 r. - koronacja na króla

Mieszko II (1025-1034)

1028 r. i 1030 r. - wyprawy łupieżcze na Saksonię,

1031 r. - atak sił niemiecko- rusko - czeskich na Polskę i ucieczka Mieszka z kraju,

1031 - 1032 r.- rządy Bezpryma

1032 r.- zjazd w Merseburgu

Bezkrólewie (1034-1039)

- Bunt ludowy w Wielkopolsce

1038- 1039 - najazd czeski pod wodzą księcia Brzetysława I, złupienie Śląska i Wielkopolski,

ok. 1039 - bunt cześnika Miecława na Mazowszu,

Kazimierz Odnowiciel (1034-1058)

1041 r. - układ w Ratyzbonie na mocy którego Brzetysław zrzekł się wszystkich ziem polskich poza Śląskiem i Łużycami.,

Kraków stał się nową siedzibą władcy.

1047 r. - podporządkowanie Mazowsza,

1050 r. - Kazimierz zajął czeski Śląsk, ugoda w Goslarze,

1054 r. - Zjazd w Kwedlinburgu

Bolesław Śmiały (1058-1079)

1060 r. - wyprawa do Węgier w celu osadzenia na tamtejszym tronie swojego sojusznika Belę I Benina,

1076 r. - koronacja

1079 r. - konflikt z biskupem Stanisławem i ucieczka na Węgry,

Władysław Herman (1079-1102)

1086 r. - odnowienie przyjaznych stosunków z Węgrami,

1090- 91 r. - walki o Pomorze,

1097 r. - wydzielenie dzielnic synom,

1099-1100 r. - bunt Zbigniewa i Bolesława przeciwko ojcu, zakończony wygnaniem palatyna Sieciecha,

Bolesław Krzywousty (1102-1138)

1107 r. - objęcie samodzielnej władzy,

1109 r. - wojna niemiecko - polska,

1112 r. - zamordowanie Zbigniewa,

1118 r. - stłumienie buntu wojewody Skarbimira,

1119 r. - odzyskał Pomorze Gdańskie,

1121-1122 r. - zhołdował Pomorze Zachodnie,

1129 r. - zawarcie sojuszu z Danią,

1135 r. - zjazd w Merseburgu na którym potwierdziło niezależność polskiej organizacji kościelnej od arcybiskupstwa w Magdeburgu,

1138 r. - Testament Bolesława Krzywoustego.

1138-1320 - Rozbicie dzielnicowe

Władysław Łokietek (1306-1333)

Podporządkowanie Małopolski i Pomorza Gdańskiego.

1308 r. - podstępne zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego,

1311 r. - bunt wójta Alberta w Krakowie,

1314 r. - podporządkowanie sobie Wielkopolski,

1315 r. - zawarcie z monarchiami skandynawskimi - Danią, Szwecją i Norwegią, oraz Meklemburgią i Pomorzem przymierze skierowane przeciwko Brandenburgii, wybuch wojny zakończonej niepowodzeniem,

1318 r. - wiec możnych i rycerstwa w Sulejowie,

1320 r. - koronacja

1320 r. - sąd papieski w Inowrocławiu,

1326 r. - wojna z Brandenburgią,

1327 - 1332 - wojna z Krzyżakami, bitwa pod Płowcami ( 1331), utrata ziemi Dobrzyńskiej,

Kazimierz Wielki (1333-1370)

Reorganizacja gospodarki i administracji. Budowa licznych zamków i warowni. Wzmocnienie Polski na arenie międzynarodowej. Potocznie mówi się o nim że "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną".

1333 r. - koronacja,

1335 r. - I zjazd w Wyszechradzie,

1339 r. - II zjazd w Wyszechradzie,

1340 r. - podbój Rusi Czerwonej,

1343 r. - pokój kaliski

1345 r. - wojna z Luksemburgami, zakończona pokojem w Namysłowie (1348),

1351 r. - włączenie do Polski Mazowsza,

1364 r. - Kongres monarchów w Krakowie ( uczta u Wierzynka),

1364 r. - fundacja Akademii Krakowskiej,

1366 r. - podbój Rusi Halickiej,

1369 r. - potwierdzenie praw Andegawenów do tronu polskiego,

1370 r. - śmierć króla w miejscowości Żeleźnica, kończy się tym samym panowania Piastów na tronie polskim.