Augustynizm (główne założenia):

- Człowiek jest bytem złożonym z wiecznej duszy i śmiertelnego ciała.

- Szczęście może dać człowiekowi tylko miłość do Boga.

- Prawd bożych człowiek powinien szukać w duszy.

- Poznanie Boga dokunuje się w akcie iluminacji (boskiego oświecenia).

- Zło to brak dobra.

- Zbawienie jest darem Boga niezależnym od ludzkich zasług.

Tomizm (główne założenia):

- Wiara i rozum to dwie drogi poznania prawd wiecznych.

- Istnienie Boga można logicznie udowodnić (pięć dowodów na istnienie Boga).

- Wszystkie byty (wszystko, co istnieje) tworzą hierarchię.

- Bóg  jest stwórcą poszczególnych bytów.

- Dusza ożywia materię i ją kształtuje.

- Człowiek nigdy nie zdobędzie pełnej wiedzy o Bogu.