Bezprym urodził się w 986 lub 987 r., był najstarszym synem Bolesława Chrobrego. Informacje na temat jego życia są bardzo ograniczone i w głównej mierze opierają się na hipotezach.

 W czasach młodości Bezprym został wysłany do wspólnoty mniszej, która została założona przez św. Romualda pod Rawenną, zaś na następcę tronu został wyznaczony jego młodszy brat - Mieszko. Po śmierci Bolesława Chrobrego i koronacji Mieszka II na króla Polski, nowy król wygnał Bezpryma z kraju, podejrzewając go o spisek. 

Kiedy w 1031 r. Mieszko II odpierał atak Konrada II, Bezprym wykorzystał jego nieobecność i przejął władzę z pomocą książąt ruskich - Jarosława Mądrego i Mścisława. Mieszko II, uciekając do Czech, znalazł się w niewoli Oldrzycha - księcia czeskiego. Po przejęciu władzy Bezprym odesłał cesarzowi insygnia królewskie rezygnując z korony i uznając zwierzchnictwo cesarza. 

Żona Mieszka II Rycheza wraz z dziećmi udała się do Niemiec. Po przejęciu władzy Bezprym rozpoczął prześladowania zwolenników brata. W tym samym czasie w kraju doszło do wystąpień ludności przeciwko możnym, władzy oraz Kościołowi. Rządy Bezpryma spowodowały znaczne osłabienie kraju zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w stosunkach wewnętrznych.

Bezprym został zamordowany w 1032 r. Po jego śmierci kraj został podzielony pomiędzy Mieszka II, Ottona i Dytryka, zwiększył się znacznie wpływ cesarza na sprawy Polski, a Polska przestała być królestwem na kilkadziesiąt lat.