WYPRAWY KRZYŻOWE (KRUCJATY) w XI-XIII wieku

Przyczyny prowadzenia krucjat:

 • Przeludnienie Europy
 • Zaspokojenie tzn. "głodu lennego"
 • Mowa papieża Urbana II w Clermont w 1095 r.
 • Apel Aleksandra II podczas soboru laterańskiego
 • Chęć kontynuowania rekonkwisty
 • Zapały rycerstwa
 • Napieranie papieży do poszerzania granic

KRUCJATA LUDOWA

 • Sierpień 1096 r.
 • Dowodził nią Piotr z Amiens
 • Niechętnie na nią patrzyły inne kraje, gdyż napływało do niej bardzo dużo chłopów (czasem i ich rodzin), zmusiły ich do tego trudne warunki bytowe i wiara w lepszy dobrobyt na Ziemi Świętej
 • Zakończyła się klęską w tym samym roku

I KRUCJATA /RYCERSKA/ (1097-1099)

a) Gotfryd z Bulion

 • Stworzenie 11 tysięcznej armii
 • Dowódcy Gotfryd z Buillon i jego brat Baldwin
 • Dojście do wojny domowej, (do której przyczyniły się wewnętrzne spory i przełamani kryzysu przez Bizancjum)
 • Zawarcie porozumienia z Aleksym II, który zmusił dowódców do zobowiązania (w myśl, którego musieli oddać mu wszystkie odebrane ziemie Turkom)
 1. Zdobycie Edessy, Antiochii, Jerozolimy
  • 06.05.1097- rozpoczęcie walk z Turkami
  • w 1098 dochodzi do złamania przysięgi złożonej Aleksemu II przez Baldwina, w wyniku zdobycia Edessy i założenia hrabstwa Edessy
  • 1098-Francuzi i Włosi zajmują Syrię i Antiochię (zdobycie Edessy przez krzyżowców)
  • 1099- WłochyFrancja zajmują Ziemię Świętą, zdobywając Jerozolimę
 1. Skutki I krucjaty
  • Zawładnięcie wybrzeża Morza Śródziemnego od Cylicji po deltę Nilu
  • Utworzenie państewek w Trypolisie, Antiochii, Edessie
  • Utworzenie Królestwa Jerozolimy i koronacja Baldwina na króla w 1100
  • Zdominowanie miast lewantu przez Genueńczyków

II KRUCJATA (1147-1149):

 1. Przyczyna: upadek Edessy i wchłonięcie jej przez emirat Aleppo
 2. Dowódcy:  Ludwik VII (Francja) i Konrad III (Niemcy) - bardzo niechętnie współpracowali→ przyczyna bardzo szybkiej klęski
 3. Skutki:
  • Pogorszenie sytuacji chrześcijan w Lewancie
  • Osłabienie kontaktów z Bizancjum
  • Brak zaufania łacinnikom
  • 1187- upadek Królestwa Jerozolimy → bitwa pod Hattin → klęska Gwidona z Lusignan
  • Zasięg krzyżaków: Tyr, Trypolis, Antiochia

III KRUCJATA (1189-1192)

 1. Przyczyna:
  • Upadek Królestwa Jerozolimy w 1187
  • Zajęcie jej terenów przez sułtana Saladyna
 1. Dowódcy:
  • Fryderyk I Barbarossa (Niemcy)
 • Filip August (Francja)
 • Ryszard Lwie Serce (Anglia)
 1. Przebieg:
 • 1189- Fryderyk I Barbarossa staje na czele niemieckiego rycerstwa
 • Odnosi niewielkie sukcesy w Cylicji
 • Podczas przeprawy przez rzekę ginie tonąc
 • Dotarcie jego wojsk do Palestyny (1190)
 • Oblężenie Akki → dołączenie się Augusta filipa i Ryszarda Lwie Serce → zdobycie Akki
 • Powrót Filipa Augusta do Europy, objęcie dowództwa na krzyżowcami przez Ryszarda
 1. Skutki:
 • 1191- Lwie Serce podpisuje układ z Saladynem, pozwalający na pielgrzymowanie chrześcijanom do Ziemi Świętej i oddający łacinnikom wąski pas od Tyru do Jafy

IV KRUCJATA (1202-1204)

 1. inicjatorem był papież Innocenty III
 2. miejscem koncentracji wojsk miała być Wenecja (rok 1202)
 3. skierowanie krzyżowców na Egipt- wykorzystanie ich do własnych celów
 4. Cesarstwo Łacińskie (1203)
 • Układ Aleksego z Wenecją (Aleksy zobowiązuje się nadać przywileje handlowe Wenecji i zyskać poparcie Bizantyjczyków dla krzyżowców; w zamian za pomoc w przywróceniu władzy jego ojcu)
 • 1203- zdobycie Konstantynopola
 • Aleksy nie wywiązuje się z umowy → ponownie najechanie krzyżowców na Konstantynopol, zniszczenie go i ograbienie (te postępowanie przyniosło im hańbę)
 • 1203- powstanie Cesarstwa Łacińskiego na terenach Bizancjum

e) Skutki:

 • 1212- krucjata dziecięca
 • Utworzenie Cesarstwa Łacińskiego
 • Pogorszenie się sytuacji rycerstwa

V KRUCJATA (1217-1229)

 1. dowódcy:
 • Andrzej II (król węgierski)
 • Leopold VI (książę austriacki)
 1. Przebieg:
 • kończenie planów dotyczących Egiptu (nie zrealizowanych w IV krucjacie)
 1. skutek:
 • opanowanie Damietty (1218)
 • wywołanie kolejnej krucjaty

KRUCJATA FRYDERYKA II (1228-1229)

 1. Fryderyk II- dowódcą
 2. przebieg:
 • 1228- krucjata rusza w kierunku Palestyny
 • porozumienie Fryderyka II z sułtanem Egiptu
 1. skutki:
 • otrzymanie części dawnego Królestwa Jerozolimy i reaktywacja tych ziem

VI KRUCJATA (1248-1524)

 1. przyczyna:
 • oddanie terenów Jerozolimy w 1244 przez nękanego Turkami i łacinnikami namiestnika
 1. przebieg:
 • dowództwo nad VI krucjatą obejmuje Ludwik IX
 • początkowo odnosił sukcesy, następnie ruszył na Kair
 • w wyniku osłabienia- w 1250r. armia francuska dostała się do tureckiej niewoli
 • wykupienie się z niewoli i oddanie części ziem egipskich
 1. skutki:
 • Upadek Cesarstwa Łacińskiego w 1261
 • Kompromitacja idei krucjatowej

VII KRUCJATA (1270-1291)

 1. przyczyna:
 • osłabienie władzy łacinników w Bizancjum, Syrii, Palestynie
 1. przebieg:
 • 1270- ponowna interwencja Ludwika IX
 • dotarcie wojsk do Tunisu
 • śmierć dowódcy→ władzę przejmuje Karol Andegaweński
 • nieudolne działania nowego przywódcy
 1. skutki:
 • 1291- zdobycie ostatniego bastionu krzyżowców- Akka
 • Położenie kresu idei krucjat
 • Zmniejszenie się zasięgu krzyżowców

KONSEKWENCJE I TRWAŁE SKUTKI KRUCJAT:

 • zwiększenie władzy i bogacenie papieży
 • kontakt łacinników z kulturą bliskiego wschodu
 • powstanie zakonów: templariuszy, joannitów, krzyżowców
 • przyjęcie handlu lewantyńskiego przez wenecje
 • pogorszenie się kontaktów między łacinnikami wschodnimi, a zachodnimi
 • zwiększenie się różnic między chrześcijanami a muzułmanami

Bibliografia:

 1. Historia dla 1LO, część II- zakres rozszerzony (podręcznik) - wyd. Operon 2005
 2. Historia - VADEMECUM MATURALNE - wyd. Operon 2006