Władcy wczesnośredniowieczni, przedstawiciele dynastii Piastowskiej:

książęta, których obecności w dziejach wczesnośredniowiecznych nie potwierdzają źródła

- Siemowit

- Lestko (Leszek), syn Siemowita

- Siemomysł, syn Leszka

- 960-992 - lata panowania Mieszka I - pierwszego historycznego księcia Polski

- 992-1025 - lata panowania Bolesława I Chrobrego (króla Polski w roku 1025)

- 1025-1031 - lata panowania Mieszka II Lamberta (króla Polski w latach 1025-1031, księcia w latach 1032-1034)

- 1031 - rok panowania Bezpryma

- 1034-1058 - rządy Kazimierza I Odnowiciela (potwierdzone źródłowo lata panowania 1047-1058)

- 1058-1079 - lata panowania Bolesława II Śmiałego (króla Polski w latach 1076-1079)

- 1079-1102 - lata panowania Władysława I Hermana

- 1102-1107 - lata panowania starszego syna Władysława Hermana, Zbigniewa

- 1102-1138 - lata panowania młodszego syna Władysława Hermana, Bolesława III Krzywoustego

Władcy okresu rozbicia dzielnicowego:

- 1138-1146 - lata panowania księcia zwierzchniego Władysława Wygnańca

- 1146-1173 - lata panowania księcia zwierzchniego Bolesława IV Kędzierzawego

- 1173-1177 - lata panowania księcia zwierzchniego Mieszka III Starego

- 1177-1194 - lata panowania księcia krakowskiego Kazimierza II Sprawiedliwego

- 1194-1202 - lata panowania księcia krakowskiego Leszka Białego

- 1202 - rok panowania Władysława Laskonogiego

- 1202-1210 - lata panowania księcia krakowskiego Leszka Białego

- 1210-1211 - lata panowania Mieszka Plątonogiego

- 1211-1227 - lata panowania Leszka Białego

- 1227-1229 - lata panowania Władysława Laskonogiego

- 1229-1232 - lata panowania Konrada I Mazowieckiego

- 1232-1238 - lata panowania księcia krakowskiego Henryka I Brodatego

- 1238-1241 - lata panowania księcia krakowskiego Henryka II Pobożnego

- 1241-1243 - lata panowania księcia krakowskiego Konrada I Mazowieckiego

- 1243-1279 - lata panowania księcia krakowskiego Bolesława V Wstydliwego

- 1279-1288 - lata panowania Leszka II Czarnego

- 1288-1290 - lata panowania księcia krakowskiego Henryka IV Probusa

Władcy czeskiego rodu Przemyślidów:

- 1291-1305 - lata panowania Wacława II (króla Polski w latach 1300-1305)

- 1305-1306 - lata panowania Wacława III (króla Polski w latach 1305-1306)

Władcy doby jednoczenia się państwa:

- 1290-1296 - lata panowania Przemysła II (od 1273 księcia poznańskiego, od 1279 księcia wielkopolskiego, od 1290 księcia krakowskiego, od 1294 księcia pomorskiego, od 1295 - króla Polski)

- 1306-1333 - lata panowania Władysława I Łokietka (księcia do 1300, od 1305 do 1320 księcia krakowskiego, od 1320 króla Polski)

- 1333-1370 - lata panowania króla Kazimierza III Wielkiego

Władcy dynastii Andegawenskiej (1370-1399):

- 1370-1382 - lata panowania króla Ludwika Węgierskiego

- 1384-1399 - lata panowania króla Jadwigi

Władcy dynastii Jagiellońskiej (1386-1572):

- 1386-1434 - lata panowania króla Władysława II Jagiełło

- 1434-1444 - lata panowania króla Władysława III Warneńczyka

- 1447-1492 - lata panowania króla Kazimierza IV Jagiellończyka

- 1492-1501 - lata panowania króla Jana Olbrachta

- 1501-1506 - lata panowania króla Aleksandra Jagiellończyka

- 1506-1548 - lata panowania króla Zygmunta I Starego

- 1548-1572 - lata panowania króla Zygmunta II Augusta (koronowanego w roku 1530)

Władcy doby elekcyjnej (1573-1795):

- 1576-1586 - lata panowania króla Stefana Batorego

- 1587-1632 - lata panowania króla Zygmunta III Wazy

- 1632-1648 - lata panowania króla Władysława IV Wazy

- 1648-1668 - lata panowania króla Jana II Kazimierza Wazy

- 1669-1673 - lata panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego

- 1674-1696 - lata panowania króla Jana III Sobieskiego

- 1697-1706 - lata panowania króla Augusta II Mocnego (reprezentanta rodu Wettinów)

- 1704-1709 - lata panowania króla Stanisława Leszczyńskiego (narzuconego przez dwór szwedzki)

- 1709-1733 - lata panowania króla Augusta II Mocnego

- 1733-1736 - lata panowania króla Stanisława Leszczyńskiego (usuniętego przez państwa sąsiednie)

- 1733-1763 - lata panowania króla Augusta III (reprezentanta rodu Wettinów, obranego przez państwa ościenne)

- 1764-1795 - lata panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego

Władcy okresu zaborów (1795-1918):

Królestwo Kongresowe:

- 1807-1815 - lata panowania Fryderyka Augusta (księcia warszawskiego wywodzącego się z rodu Wettinów, władcy Księstwa Warszawskiego oraz Saksonii)

- 1815-1825 - lata panowania Aleksandra I Romanowa (króla Polski wywodzącego się z rodu Romanowów, władcy Królestwa Polskiego oraz Rosji)

- 1825-1831 - lata panowania Mikołaja I Romanowa (króla Polski wywodzącego się z rodu Romanowów, władcy Królestwa Polskiego oraz Rosji, koronowanego w roku 1829, zdetronizowanego decyzją polskiego Sejmu w dniu 25 stycznia 1831 roku)

- 1916-1917 - lata urzędowania Tymczasowej Rady Stanu

- 1917 - urzędowanie Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu

- 1917-1918 - lata urzędowania Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego (w jej składzie znaleźli się: Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski)

Wielkopolska

- 1815-1831 - lata urzędowania Antoniego Henryka Radziwiłła, księcia namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego, sprawującego rządy w imieniu Fryderyka Wilhelma III, władcy Prus

- 1918-1919 - lata urzędowania Naczelnej Rady Ludowej

Galicja

- 1918-1919 - lata urzędowania Polskiej Komisji Likwidacyjnej

- 1918-1919 - lata urzędowania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego