Urodził się 17 maja 1749 roku w Anglii w mieście Berlkey (znajduje się w hrabstwie Gloucestershire). Na początku Jenner był zainteresowany chirurgią, uczył się jej u Daniela Ludlowa w szkole w Sodbury, a potem w Londynie w szpitali świętego Jerzego. Jenner zainteresował się ospą, zwłaszcza, że pierwsze metody szczepienia były już znane w XVIII wieku, jednak były nieskuteczne. Jenner wykorzystał wiedzę, jaką znalazł w medycynie ludowej, gdzie mówiło się, iż chorowanie na ospę krowiankę daje ochronę przed prawdziwą ospą. 14 maja 1796 roku Jenner dokonał pierwszego szczepienia na ospę małego chłopca, któremu wstrzyknął zarazki ospy krowianki. Chłopiec po odchorowaniu ospy krowianki został zarażony normalną ospą, jednak na nią nie zachorował. Wniosek był taki, że chorowanie na łagodną ospę krowiankę chroni przed zachorowaniem na śmiertelną odmianę ospy. Owocem badań Jennera była książka: Badania nad przyczynami i skutkami ospy krowiej (Inquiry into the Cause and Effects of the Variolae Vaccinae, a Disease Known by the Name of Cow Pox). Najbardziej opornie szły szczepienia przeciw ospie w Wielkiej Brytanii, gdzie nie były obowiązkowe. Metoda Jennera przetrwała do XX wieku, a jej stosowanie zakończyło się pełnym sukcesem, bowiem w 1980 roku WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiła, że nie ma już zarazka ospy na ziemi.