ZBOŻA - rozmieszczenie upraw zbóż w Polsce

Pszenica - uprawiana jest na około 20 % powierzchni wszystkich gruntów ornych w Polsce. W strukturze upraw dominuje przede wszystkim na Żuławach, Kujawach, Nizinie Śląskiej, Wyżynie Lubelskiej, Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Są to tereny odznaczające się dobrymi warunkami glebowymi i klimatycznymi, jako że pszenica wymaga odpowiedniego podłoża o wystarczającej dostawie wilgoci.

Żyto - uprawiane jest na obszarach charakteryzujących się mało żyznymi glebami. Są to głównie tereny Polski Środkowej i Wschodniej, a także Pojezierze Wielkopolskie oraz Pomorskie. Polska znajduje się na pierwszym miejscu na świecie pod względem wielkości jego zbiorów.

Jęczmień - uprawiany jest w Polsce zarówno dla przemysłu spożywczego jak i na paszę (głownie w Polsce Środkowej i Wschodniej). Pod względem wymagań bliższy jest pszenicy, choć poszczególne jego odmiany mogą być uprawiane w każdych niemal warunkach. Największy udział tego zboża w strukturze upraw obserwuje się zwłaszcza na Pojezierzach, w Polsce Zachodniej, na Przedgórzu Sudeckim, a także na Podkarpaciu.

Owies - uprawiany jest w Polsce coraz rzadziej i coraz mniej chętnie. Wymaga względnie dużej dostawy wilgoci, przez co występuje głównie w obszarach o wysokiej rocznej sumie opadów atmosferycznych, jak np. Pojezierze Pomorskie, Pojezierze Mazurskie, Nizina Mazowiecka, Podkarpacie oraz Sudety Zachodnie.

Pszenżyto - uprawiane jest w Polsce od lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Pod względem warunków naturalnych nie ma specjalnych wymagań, przez co spotkać je można zarówno tam, gdzie w uprawach dominuje żyto, jak i tam, gdzie przeważa pszenica. Jest zbożem wysokoplennym, które stopniowo zaczyna zyskiwać coraz większą popularność wśród rolników.

ROŚLINY OKOPOWE - rozmieszczenie upraw roślin okopowych w Polsce

Ziemniaki - zajmują pierwsze i najważniejsze miejsce w diecie Polaków, Litwinów i Białorusinów. Oprócz tego wykorzystywane są jako składnik pasz dla trzody chlewnej oraz znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Ponadto stanowią ważny produkt eksportowy. Wymagają dużego nakładu pracy, lecz nie potrzebują bardzo dobrych warunków glebowych i klimatycznych. Tereny pod ich uprawę zajmują ok. 12 % gruntów ornych. Występują w zasadzie w całej Polsce, głównie na obszarach uprawy żyta, zaś przede wszystkim na Nizinie i Wyżynie Małopolskiej. Pod względem wielkości zbiorów ziemniaków, Polska znajduje się na trzecim miejscu na świecie.

ROŚLINY PRZEMYSŁOWE - rozmieszczenie upraw roślin przemysłowych w Polsce

Buraki cukrowe - wymagają odpowiednich warunków glebowych i wilgotnościowych. Podczas polskiego ciepłego i wilgotnego lata wiele upraw zostaje zniszczonych. Występują na obszarach uprawy pszenicy, a więc przede wszystkim w Wielkopolsce, na Kujawach, Żuławach oraz Wyżynie Lubelskiej. Z powodu trudności w transportowaniu i składowaniu, większość upraw skupia się w bezpośrednim sąsiedztwie cukrowni.

Rzepik i rzepak - to rośliny, z których pozyskuje się olej. Uprawiane są przede wszystkim na Przedgórzu Sudeckim, Nizinie Śląskiej, Kujawach, Żuławach oraz Pobrzeżu Słowińskim.

WARZYWNICTWO I SADOWNICTWO - rozmieszczenie upraw warzywnych i sadów w Polsce

Pośród państw europejskich Polska słynie z dużej produkcji warzyw i owoców. Zajmują one około 2 % powierzchni zasiewów. Największymi zagłębiami takich upraw są przede wszystkim obszary metropolitalne dużych miast oraz tereny położone w pobliżu zakładów przetwórczych. Polskę wymienia się często jako jednego z czołowych producentów porzeczek, a także malin, jeżyn oraz truskawek.