Imigranci to nieodłączny element każdej cywilizacji i społeczeństw. Od zawsze byli i będą uczestniczyć w życiu krajów, w których pracują. najwięcej imigrantów kieruje się do krajów wysokorozwiniętych, gdyż tylko tam można zaistnieć. W grupie tych krajów znajdują się Stany Zjednoczone, państwa Europy Zachodniej, Japonia, Kanada, Australia, Nowa Zelandia oraz Izrael. Społeczeństwa imigrantów w niewielkim jednak stopniu oddziałują pozytywnie głównie ze względu na proces starzenia się społeczeństw tych państw.

Imigranci są zazwyczaj zatrudniani jako tania siła robocza. Poszukiwani są młodzi i wykształceni, poprzez co przyczyniają się do zwiększenia przedsiębiorczości i wydajności pracy. Takim przykładem są Stany Zjednoczone, w której te działania prowadza do wzrostu PKB i tym samym rozwojowi gospodarki. Jednakże wymienione cechy mają także negatywny wpływ na kraje wysoko rozwinięte. Imigranci mogą stać się bezrobotnymi, nie zawsze maja pracę stad państwo może im nie zapewnić odpowiedniej pomocy socjalnej. jest to powodem dużej konkurencyjności na rynku pracy. Ludność ta kieruje się głównie do dużych miast, często nie mając możliwości zamieszkania. staja się oni bezrobotnymi i bezdomnymi, co wpływa na hamowanie tempa rozwoju gospodarki. Trudni się działalnością przestępczą.

Kraje do których przybywają imigranci pomagają krajom będącym źródłem imigrantów przez co generują długi. Ludność biednych i ubogich krajów, właśnie z e względu na złą sytuację ekonomiczno - polityczną, decydują się na opuszczenie swojego miejsca zamieszkania. Imigranci są nieprzystosowani do innych warunków ze względów bytowych, społecznych, językowych i kulturalnych. Często imigranci wyruszają całymi rodzinami, zmniejszając przez to szanse na ustabilizowane życia. Imigranci pracują głównie nielegalnie. Nie wszystkie kraje Unii Europejskiej zdecydowały się otworzyć granice dla imigrantów, stąd tak duży odsetek ludności pracującej "na czarno".

Stosuje się szereg przeszkód aby zmniejszyć imigracje. Są to głównie: uszczelnianie granic, polityka wizowa, deportacje czy nieudzielanie pozwolenia na pracę. Kraje Europy Zachodniej są niechętnie nastawione do imigracji ekonomicznej, przez co nie korzystają z możliwości jakie dostarcza zagraniczna siła robocza. Imigracja stwarza za sobą także tworzenie się różnorodności etnicznej, sprzyjającej osłabieniu solidarności i jedności państwowej. Prowadzić to może do konfliktów społecznych o różnych charakterach. Wszystkie powyższe cechy, procesy oddziałują negatywnie na pawie wszystkie aspekty życia krajów wysokorozwiniętych, stąd imigracja nie jest zjawiskiem pozytywnie postrzeganym, jeżeli nadal będzie występować w tak dużej skali.