Skały metamorficzne, inaczej to skały przeobrażone - skały, najczęściej wulkaniczne, które uległy przeobrażeniu pod wpływem wysokiej temperatury albo wysokiego ciśnienia.