Zadanie 1

Ciężarek który jest zawieszony na sprężynie posiada okres drgań T = 0,6 s. Jaką największą prędkość będzie mógł uzyskać ten ciężarek odciągnięty o x = 5 cm od położenia równowagi oraz puszczony swobodnie?

Zadanie 02

Ciężarek o masie m = 200 g który jest zawieszony swobodnie na sprężynie wydłuża ją o x1= 10 cm. Jaką największą prędkość będzie mógł uzyskać ten ciężarek odciągnięty o x = 5 cm od położenia równowagi oraz puszczony swobodnie?

Zadanie 03

Punkt drga ruchem harmonicznym. Okres tego ruchu równy jest cztery sekundy. Po jakim czasie od chwili rozpoczęcia drgań wychylenie tego punktu będzie wynosiło połowę amplitudy.

Zadanie 04

Punkt materialny dokonuje drgań harmonicznych o okresie T = 4 s oraz amplitudzie A = 50 mm. Faza początkowa drgań równa jest zero. Odnajdą prędkość w chwili kiedy wychylenie punktu materialnego z położenia równowagi równe jest dwadzieścia pięć mm.

Zadanie 05

Drgania punktu materialnego zachodzą zgodnie z równaniem x = sinp(t - 0,5). Jaką wartość posiada: okres drgań faza drgań (kąt) przesunięcie fazowe największa wartość prędkości największa wartość przyśpieszenia

po upływie pięciu sekund od momentu początkowego.

Zadanie 06

Współczynnik k sprężyny równy jest 1 N/cm. Na sprężynie zawiesiliśmy kulę o masie 0,2 kg. Jaka jest częstotliwość drgań tej kuli?

Test do podsumowania działu Ruch falowy oraz akustyka

1. Częstotliwość drgań wahadła równa jest dziesięć Hz. Okres drgań tego wahadła równy jest:

a. 10 Hz

b. 10 s

c. 0,1 Hz

d. 0,1 s

2. Huśtająca się dziewczynka dokonuje dziesięciu pełnych wahnięć w czasie trzydziestu sekund. Okres drgań huśtawki równy jest:

a. 3 s

b. 300 s

c. 1/3 s

d. 1 s

4. Jaki jest związek pomiędzy długością wahadła a okresem jego drgań?

a. im dłuższe wahadło, tym dłuższy okres drgań

b. im krótsze wahadło, tym dłuższy okres drgań

c. długość wahadła nie wpływa na okres drgań

5. Odważnik który jest zawieszony na sprężynie drga tak, iż długość sprężyny ulega zmianie od dwudziestu do dwudziestu sześciu cm. Amplituda drgań tego odważnika równa jest:

a. 26 cm

b. 6 cm

c. 20 cm

d. 3 cm

6. Dwóch robotników pracuje przy końcach długiej szyny. Pierwszy z robotników uderzył młotkiem w szynę. Czy 2 usłyszał to uderzenie?

a. nie, ponieważ fala dźwiękowa uległa rozproszeniu na wszelkie możliwe strony

b. tak, ale jedynie za pośrednictwem szyny

c. tak i to aż 2 razy - pierwszy raz wprost z szyny, natomiast drugi raz za pośrednictwem powietrza

d. tak i to aż 2 razy - pierwszy raz za pośrednictwem powietrza, natomiast drugi raz wprost z szyny

7. W zwykłym locie muchy, komara czy wróbla a się usłyszeć dźwięki. Na ich podstawie da się wysunąć następujący wniosek:

a. z największą częstotliwością macha skrzydełkami mucha

b. z największą częstotliwością macha skrzydełkami komar

c. z największą częstotliwością macha skrzydełkami wróbel

d. częstotliwości machania skrzydełkami są takie same