Trzecia zasada dynamiki Newtona informuje nas, gdzie znajduje się źródło siły.

Więc źródłem siły, jaka działa na ciało, jest zawsze inne ciało. Ciała ciągle oddziaływają na siebie wzajemnie, co nazywa się akcją oraz reakcją albo działaniem oraz przeciwdziałaniem.

Sformułowanie trzeciej zasady dynamiki:

Jeśli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości oraz kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.