Węglowodory to podstawa, jeśli chodzi o Chemię organiczną,  bez ich poznania nie można ruszyć dalej, chyba że jest się przygotowanym na dodatkowe trudności.

Węglowodory dzieli się na 2 grupy: NASYCONE i NIENASYCONE.

Węglowodory nasycone to ALKANY

Węglowodory nienasycone to ALKENY i ALKINY.

Alkany:

Wzór ogólny: CnH2n+2

Wyjaśnienie wzoru:

C - oznacza atom węgla

n - oznacza ilość atomów węgla

zapis 2n+2 oznacza, że trzeba pomnożyć liczbę atomów węgla przez 2 i dodać na końcu jeszcze 2.

Przykładowy wzór alkanu:

C2H6 - wzór etanu

Cyfra 2 przy węglu symbolizuje, że są 2 atomy węgla.

Jest 6 wodorów, ponieważ tą cyfrę 2 pomnożyło się przez 2 i na końcu dodano jeszcze 2 atomy wodoru.

Skomplikowane? Wygląda groźnie, ale to nie jest wcale takie trudne.

10 pierwszych alkanów:

CH - metan

C2H6 - etan

C3H8 - propan

C4H10 - butan

C5H12 - pentan

C6H14 - heksan

C7H16 - heptan

C8H18 - oktan

C9H20 - nonan

C10H22 - dekan

Oczywiście jest ich jeszcze więcej, ale to jak na podstawy wystarczy.

Zauważyliście, że do każdego następnego wzoru dodaje się 1 atom węgla i 2 atomy wodoru? To właśnie m.in sprawia, że nie jest się tego nauczyć aż tak ciężko.

Alkany to węglowodory, które w swoich wzorach strukturalnych mają TYLKO WIĄZANIA POJEDYNCZE.

Przykład:

C2H6 - etan                 

Wszystkie wiązania mają tylko jedną kreskę.