Monosacharydy, cukry proste – węglowodany nieulegające hydrolizie na mniejsze podjednostki pod wpływem rozcieńczonych kwasów. Cząsteczka zawiera umownie co najmniej 3 atomy węgla.Cukry złożone. Cukry złożone(węglowodany złożone) to związki wielkocząsteczkowe, zbudowane z wielu cukrów prostych połączonych w łańcuchy. Podział na cukry proste i złożone wynika z tempa ich trawienia i szybkości, z jaką podnoszą poziom cukru we krwi po posiłku

 

Laktoza jest cukrem występującym w mleku wszystkich ssaków.

1. Cukry proste (tzw: monocukry) o wzorze C6H12O6Wśród nich wyróżniamy:· glukozę· fruktozę2. Cukry złożone:dwucukry o wzorze C12H22O11· laktoza· maltoza· sacharozawielocukry o wzorze (C6H12O5)Sacharoza to zwykly cukier

Glukoza jest podstawowym cukrem prostym wykorzystywanym przez ludzkie ciało, najważniejszym z punktu widzenia fizjologii człowieka. Związek ten bywa także zamiennie nazywany cukrem gronowym.Glukoza jest podstawowym cukrem prostym wykorzystywanym przez ludzkie ciało, najważniejszym z punktu widzenia fizjologii człowieka. Związek ten bywa także zamiennie nazywany cukrem gronowym.

Maltoza Jest wykorzystywana jako środek słodzący oraz jako składnik pożywek dla bakterii[1].