Alkany należą do węglowodorów nasyconych, czyli związków węgla z wodorem, w których pomiędzy atomami węgla występuje wiązanie pojedyncze.

Alkany tworzą szereg homologiczny, czyli szereg związków organicznych o podobnej budowie

i właściwościach, w którym każdy związek różni się od następnego o jedną grupę CH2 .

Szereg homologiczny alkanów:

  • Metan
  • Etan
  • Propan
  • Butan
  • Pentan
  • Heksan
  • Heptan
  • Oktan
  • Nonan
  • Dekan