Oblicz objętość azotu znajdującego się w klasie o wymiarach 10 m × 6m × 3 m​

 

v=a*b*c

v=10*6*3=180m^3

 

Zawartość azotu w powietrzu to 78%

100% to 180

78% to x

 

X= 180*78/100= 140,4 m^3

 

Można też obliczyć tak:

180*0,78= 140,4 m^3

 

Pozdrawionka ;3