PIERWOTNIAKI: Właściwe rozprowadzenie po ciele różnego rodzaju substancji umożliwia ruch cytoplazm, zespoły kanałów retikulum oraz krążenie pokarmowych wodniczek.

JAMOCHŁONY: Rolę układu krążenia ma gastralna jama, w której woda krąży napędzona ruchem wici albo skurczami ciała, jednocześnie transportując gazy, pokarm oraz uboczne produkty metabolizmu.

PŁAZIŃCE: Nie posiadają układu krążenia; za roznoszenie pokarmu odpowiadać może rozgałęzienia pokarmowego układu jak w przypadku jamochłonów. Perenchyma (tkanka która tworzą przylegające do siebie, duże komórki) wypełnia całą przestrzeń pomiędzy narządami.

OBLEŃCE: pomiędzy układem pokarmowym a ścianą ciała umięśnioną występuje obszerna, wypełniona płynem jama ciała. Pod wpływem skurczów i ruchów organizmu płyn jamy ciała ulega zmieszaniu i przelewa się spełniając jednocześnie rolę układu krążenia. Dzięki niemu w całym ciele roznoszone są szybko: metabolity, gazy, pokarm; następuje wyrównanie ich stężenia (umożliwia połączenie organizmów w fizjologiczną jedną całość zdecydowanie skuteczniej niż było to możliwe w transporcie począwszy od danej perenchymatycznej komórki do drugiej.

PIERŚCIENICE: Wyposażone są w zamknięty układ krwionośny, bez serca. Ciągną się wzdłuż ciała 2 główne grzbietowe naczynia, które niosą do przodu krew oraz brzuszne którymi ku tyłowi płynie krew. Na każdym końcu ciała okrężne naczynia łączą wzdłużne naczynia w jeden zespół. Naczynia tętnią co oznacza, iż rytmicznie kurczą się (kierują krew w kierunku określonym).

Krew pełni transportową funkcję w skali całości organizmu; płyn jamy ciała - dotyczy jednego segmentu. Krążenie krwi odbywa się jedynie w naczyniach; izolowana jest od innych płynów ciała poprzez ścianę naczynia. Brak jest u nich ciałek krwi, lecz mogą posiadać oddechowy barwnik.

STAWONOGI: występuje u nich otwarty układ co oznacza, iż krew swobodnie krąży na terenie całej jamy ciała; funkcja serca, zlokalizowanego po grzbietowej stronie jest napędzanie krwi. Zwierzęta duże posiadają dodatkowo krwionośne naczynia, które doprowadzają do zakątków bardziej oddalonych, wyjątek stanowią małe organizmy, nie posiadające serca.

OWADY: układ krwionośny słabo rozwinięty. Jego częściową rolę spełnia tchawkowy układ. Zbudowany jest jedynie z serca wydłużonego oraz krótkiej aorty. Pełni swoją funkcję w transporcie organicznych substancji.

MIĘCZAKI: posiadając otwarty układ; krew wylewa się z naczyń do jamy ciała, lecz są nimi niewielki przestrzenie ograniczone stosunkowo ściśle, złączone z naczyniami; serce zbudowane jest z przedsionków (2) oraz komory (za wyjątkiem ślimaków); od głównych naczyń, które wychodzą z komory serca, odchodzą liczne odgałęzienia, które wiodą krew do każdego z narządów.

ŚLIMAKI: skrzelodyszne: posiadają żyłę skrzelową; aortę; serce (komora i przedsionek); płucodyszne: zanikło skrzele; obficie rozwinęły się rozgałęzione żyły na obszarze płaszcza nazywane płucnymi żyłami, uchodzą one żyłą płucną główną do przedsionka.

MAŁŻE: serce składa się z komory i przedsionka, obecna jest także aorta. Jelito przebija serce.

GŁOWONOGI: u nich układ jest praktycznie zamknięty; rozbudowane bardzo dobrze krwionośne naczynia: żylne i tętnicze; utleniona krew ze skrzeli trafia do komory serca dwoma przedsionkami, a z tego miejsca aorty rozprowadzają ją po ciele (przypomina to duży obieg). Stamtąd krew zbierana jest przez żyły mniejsze, które ulegają złączeniu w stopniowo większe, w końcu z żyły głównej doprowadzają krew na teren skrzeli. Żyłami krew wolniej płynie. U organizmów tych wystąpiły dodatkowe skrzelowe serca; do oddechowego narządu krew płynie zatem ponownie z wysoką prędkością pod wpływem bezpośrednim akcji serca; posiadają one 2 krwioobiegi: duży - serce - ciało - skrzelowe serce oraz mały - serce skrzelowe - skrzela - serce. Występują 2 skrzelowe serca u nasady skrzeli.

LANCETNIK: Układ przypomina układ ryb. Obecny jest jeden zamknięty krwioobieg, brak serca. Jego role pełni kurczliwy pęcherzyk, będący głównym napędzającym narządem; jest nazywany żylną zatoką, posiada stosunkowo cienkie ścianki, podobnie jak w przypadku żylnej zatoki kręgowców; za napędzanie krwi odpowiadają również odcinki pulsujące dużych krwionośnych naczyń.