Koralowce są gromadą zwierząt morskich należących do jamochłonów. Wyróżnia się ok. 1800 gatunków, żyjących pojedynczo oraz w koloniach. Występują one tylko w postaci polipa. Jest to forma osiadła, nie drapieżna.

Ciało koralowca zbudowane jest z kilku elementów:

  • otwór gębowy, który otoczony jest ramionami
  • jama chłonąco- trawiąca
  • parzydełka

Wewnątrz jamy chłonąco- trawiącej umieszczone są komórki trawienne, które zajmują się wydzielaniem enzymów. Dodatkowo jest ona wyścielona entodermą- warstwą wewnętrzną. Składa się ona z komórek mięśniowych i trawiennych. Na zewnątrz okrywa ją ektoderma- zbudowana z komórek zmysłowych. Są one jednak mało zróżnicowane, ale przekazują bodźce. Pomiędzy entodermą i ektodermą występuje dodatkowa warstwa- zwana mezogleą.

Koralowce oddychają tlenem rozpuszczonym w wodzie. Wykorzystują do tego procesu całą powierzchnię ciała, gdyż nie mają odpowiednich organów. Odżywiają się planktonem, glonami, drobnymi organizmami wodnymi. Pokarm dostaje się najpierw do jamy chłonąco - trawiącej. Tam zostaje wstępnie przetworzony, a następnie przemieszczony jest do entodermy. Wydalanie nie strawionych resztek odbywa się na dwa sposoby:

  • przez otwór gębowy
  • całą powierzchnią ciała

Rozmnażanie następuje bądź przez pączkowanie (na organizmie rodzicielskim wyrasta organizm młody), bądź drogą płciową.

Niektóre koralowce wyposażone są także w komórki parzydełkowe. Pełnią one często funkcje obronne, odstraszające. Robią to dzięki specjalnej nici, która wyposażona jest w związek paraliżujący. Niekiedy jednak taka nić wykorzystywana jest tylko do owinięcia pokarmu.

Wśród licznych gatunków wyróżniamy:

  1. Koral szlachetny- żyje on w Morzu Śródziemnym, na głębokości od 30- 150 m. Tworzy tam krzaczaste kolonie, które osiągają wysokość kilkudziesięciu centymetrów. Ciało kolonii ma barwę mocnej czerwieni, okrywa ono wapienny szkielet. Wyróżnia go także niezwykła odporność i trwałość. Wykorzystywany jest w przemyśle złotniczym.
  2. Ukwiały- mają postać dużych, samodzielnych polipów. Występują one wszystkie, całkowicie zasolone morza. Mają dużo czułków uzbrojonych w liczne parzydełka. Podeszwą mocno przytwierdzają się do podłoża. Łapią duże zwierzęta (np. ryby, kraby).
  3. Korale rafotwórcze- nazywane także madreporowymi- obejmują kilkaset gatunków. Przeważająca ich liczba występuje w bardzo ciepłych morzach. Ich skupiska mogą mieć formę krzaczastą albo występować w kształcie liścia, grzybów. Osiągają one wielkość do ok. 2 metrów.

Pojedynczo występujące polipy osiągają niewielkie rozmiary- do kilku milimetrów.

  1. Rafy koralowe- zbudowane są ze szkieletów koralowców i glonów. Puste przestrzenie między nimi wypełniane są przez wapienny muł i szczątki organiczne. Powstają przede wszystkim w ciepłych, niezbyt głębokich morzach. Imponują one fantazyjnym bogactwem barw i złożonością żyjących organizmów (ślimaki, rozgwiazdy, kraby). Bardzo często tworzą one bariery, które odcinają dostęp do lądu i atole. Niestety duże zanieczyszczenie środowiska niekorzystnie wpływa na ich rozwój

Koralowce mają duże znaczenie skałotwórcze- poprzez budowanie raf, wysp koralowych i atoli.