Gatunek jest to grono wszystkich organizmów zdolnych do wydania płodnego potomstwa. Przedstawiciele danego gatunku, mimo drobnych różnic osobniczych są do siebie bardziej podobne niż do osobników z innych gatunków. Każdy gatunek ma dwuczłonową nazwę łacińską. A owymi naukowymi nazwami posługują się uczeni z wielu krajów świata.

  00029922.gif 

Naukowa nazwa łacińska:

    • Pierwszy człon - NAZWA RODZAJOWA oznacza rodzaj, czyli grupę podobnych do siebie gatunków.
    • Drugi człon - OKREŚLENIE RODZAJOWE oznacza konkretny gatunek z danej grupy (rodzaju).

Aby łatwiej zrozumieć przyjmijmy, że nazwa rodzajowa to nazwisko, a określenie gatunkowe to imię. W tym jednak przypadku określenie gatunkowe nie może się powtarzać, jest przyporządkowane jednemu odpowiedniemu gatunkowi, a na przykład Tadeuszów Maliniaków (tak normalnie) może być wielu.

Człowiek także posiada swoją naukową nazwę łacińską - Homo sapiens. Nasz gatunek (sapiens) jest obecnie jedyny w rodzaju (Homo), innych przedstawicieli naszego rodzaju znamy ze skamieniałości.