Wewnętrzne narządy płciowe:

JAJNIKI

Twory kształtem i wielkościom przypominające migdały. Znajdują się one w obrębie misy miednicy W ich budowie wyróżniamy dwie warstwy zewnętrzną (korową) oraz wewnętrzną (rdzeniową).

Warstwa zewnętrzna zbudowana jest z pęcherzyków jajnikowych. Gdy jajniki są czynne, na ich powierzchni pojawia się tzw. pęcherzyk Graafa, który z biegiem czasu przekształca się w ciałko żółte. To zaś gdy nie dochodzi do zapłodnienia przemienia się w ciałko białawe. Na warstwę wewnętrzną składają się głównie tkanka nabłonkowa, naczynia krwionośne oraz nerwy.

Jajniki pełnią bardzo ważną funkcję jeżeli chodzi o endokrynologiczną stronę kobiecego organizmu. Są one gruczołami wytwarzającymi żeńskie hormony czyli estrogeny (np. estradiol) oraz progesteron. Pierwsze produkuję ciałko żółte, drugie pęcherzyk Graafa.

JAJOWODY

Przewody łączące (niebezpośrednio) jajniki z macicą. Od strony jajników ich zakończenie ma kształt lejka o postrzępionym brzegu. Wewnętrzne ściany jajowodu wyściela nabłonek migawkowy. Rzęski, które występują w jego budowie, umożliwiają i ułatwiają ruch komórce jajowej w stronę macicy. Ponad to ściana jajowodów zbudowana jest z mięśni gładkich, których skurcze dodatkowo wspomagają powyższy transport.

MACICA

Organ ten swym kształtem przypomina gruszkę, zaś wielkością odpowiada ludzkiej pięści. Swą węższą stroną zwrócona jest ku dołowi miednicy, gdzie łączy się z pochwą.

W budowie anatomicznej macicy możemy wyróżnić jej dwa elementy: węższy (wspomniany już) zwany szyjką oraz szerszy (trzon). Wnętrze macicy wysłane jest śluzówką - zwaną endometrium, której grubość podlega cyklicznym zmianą związanym z cyklem miesięcznym kobiety. Jeśli nie dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej, warstwa śluzówki ulega złuszczeniu i jest wydalana w trakcie menstruacji (krwawienia miesięcznego)

POCHWA

Łączy macice z środowiskiem zewnętrznym. Od wewnętrznej strony jest ona pofałdowana oraz wyścielona silnie unaczynioną śluzówką, która w momencie "podniecenia" wydziela duże ilości płynu o charakterystycznym składzie. U kobiet, które jeszcze nigdy nie współżyły wejście do pochwy zabezpiecza tzw. błona dziewicza.

Zewnętrzne narządy płciowe

SROM

W jego skład wchodzą: wargi sromowe (mniejsze i większe) oraz łechtaczka. Mniejsze wargi sromowe łączą się w miejscu występowania łechtaczki - organu analogicznego prąciu, gdyż podobnież jak ono posiada ciała jamiste i ulega erekcji. Wargi te otoczone są przez wargi sromowe większe, które z przodu łączą się ze wzgórkiem łonowym pokrytym owłosieniem łonowym