1. Autoagresja - to działanie lub szereg działań mających na celu spowodowanie psychicznej albo fizycznej szkody jest to agresja skierowana "do wewnątrz " - to pewne zaburzenie instynktu samozachowawczego, który wyraża się tendencją do samookaleczeń, samouszkodzeń zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

 

 1. Rodzaje autoagresji:
 • bezpośrednia (bicie, samookaleczenie, samooskarżenia)
 • pośrednia (jednostka wymusza, prowokuje i poddaje się agresji innych)
 • werbalna - polega na zaniżaniu swej samooceny, poprzez wmawianie sobie własnej małej wartości, częstą krytykę siebie i swojego zachowania
 • niewerbalna – samookaleczenie – to uszkodzenie ciała, które może zmienić formę powierzchownych lub głębokich ran ciętych, wbijanie ostrych przedmiotów w ciało, połykanie ich, polewanie się kwasem, przypalanie, łamanie kości, uszkodzenie lub wycinanie fragmentów ciała, także narządów płciowych, powiek, gałek ocznych, np. jest to agresja jawna

 

 1. Autoagresja
 • Z czasem autoagresja jawna może przejść w ukrytą,
 • Charakterystyczne dla tego zaburzenia jest pozorowanie objawów choroby fizycznej lub psychicznej ,
 • Osoby stosujące także, praktyki wierząc, że cierpią na poważną chorobę, zaprzeczają faktowi, że same wywołują swoje dolegliwości,
 • Pozorowane są choroby układu pokarmowego (np. krwawienia z żołądka – połykanie krwi własnej lub zwierzęcej) nerek i moczowodów (kaleczenie narządów drutem), skóry (polewanie kwasem), stawów i mięśni, tarczycy, wywoływana jest również gorączka (wstrzykiwanie do kro obiegu wody zanieczyszczonej moczem, śliną i  innymi substancjami).
 • Osoba z różnych przyczyn atakuje samą siebie, powoduje to oprócz fizycznych obrażeń, również i pogłębienie obecnych już psychicznych problemów. Jest to zjawisko o złożonym charakterze
 • Samookaleczenie nie jest bowiem tylko samym okaleczeniem, lecz procesem, którego efektem są rany