Odżywianie warunkuje przebieg innych procesów życiowych. Do substancji odżywczych zalicza się węglowodany, białka i tłuszcze. Niezbędne są także woda, witaminy i sole mineralne. W odżywianiu można wyróżnić trzy etapy: pobieranie pokarmu, trawienie i wchłanianie.

Trawienie to hydrolityczny rozkład z udziałem enzymów trawiennych, substancji wielkocząsteczkowych pokarmu na substancje drobnocząsteczkowe, które następnie są wchłaniane przez błony komórkowe i przyswajane przez organizm.

Układ trawienny inaczej pokarmowy u ssaków zbudowany jest z jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, jelita grubego i odbytu oraz dwóch wielkich gruczołów trawiennych, czyli wątroby i trzustki.

Jama ustna stanowi początek układu pokarmowego, znajdujące się tu zęby i język współdziałają w pobieraniu i mechanicznym rozdrabnianiu pokarmu oraz zwilżaniu i formowaniu w kęsy.

Gardło jest narządem wspólnym dla układu pokarmowego i oddechowego, tu połykanemu kęsowi zostaje nadany kierunek, aby nie dostał się do dróg oddechowych.

Przełyk, skurcze mięśni powodują ruch robaczkowy przełyku, dzięki czemu kęs jest czynnie transportowany do żołądka.

Żołądek, pokarm tu zalega dłuższy czas podlegając trawieniu. Środowisko żołądka jest kwaśne.

Jelito, dzieli się na dwa odcinki jelito cienki i jelito grube.

Jelito cienki, jest miejscem trawienia i wchłaniania. Do przedniego odcinka jelita cienkiego- dwunastnicy- uchodzą przewody trzustki i wątroby.

Trzustka jest gruczołem wytwarzającym enzymy trawienne: trypsynę, amylazę trzustkową, lipazę trzustkową.

Wątroba jest największym gruczołem ustrojowym, spełniającym funkcję wydzielniczą, metaboliczna i krążeniową. Jako producent żółci bierze udział w trawieniu.

Jelito grube stanowi odcinek krótszy niż jelito cienkie.

Odbyt stanowi zakończenie, ujście przewodu pokarmowego.

Pobieranie pokarmu lub uchylanie się od jedzenia jest regulowane przez ośrodki sytości i głodu, znajdujące się w podwzgórzu.

Proces oddychania jest procesem katabolizmu, dostarcza on organizmowi energii wykorzystywanej z kolei w wielu procesach fizjologicznych. Energia ta jest motorem napędowym życia, jest jednym z warunków jego istnienia.

Układ oddechowy składa się z dróg doprowadzających gazy oraz właściwych powierzchni oddechowych. Drogi oddechowe maja na celu oczyszczenie, ogrzanie i nawilżenie powietrza dostającego się do płuc. Powierzchnie oddechowe pokrywa jednowarstwowy, płaski i łatwo przepuszczalny dla gazów nabłonek oddechowy (płuca to jedyny narząd, który kurczy i rozkurcza się przy braku własnej mięśniówki).

Odcinki układu oddechowego: nozdrza zewnętrzne, jama nosowa, nozdrza wewnętrzne, gardło, krtań, tchawica, oskrzela i płuca, prawe płuco ma trzy płaty a lewe dwa. Mechanizm wentylacji płuc u człowieka: wdech (skurcz mięśni międzyżebrowych zewnętrznych, podnoszenie żeber, skurcz przepony i opuszczanie jej), wydech (rozkurcz przepony, tłocznia jamy brzusznej podnosi się, rozkurcz mięśni międzyżebrowych zewnętrznych, żebra opadają, skurcz mięsni międzyżebrowych wewnętrznych).